Biltstraat 186 – al bijna 75 jaar een opvangplek

Deze monumentale panden werden in 1984 gesloopt
Foto: Utrechts Archief

Op de Biltstraat ontbreken de nummers 184 en 188. Op nummer 186 zit sinds 2022 een opvang van het Leger des Heils. Oorspronkelijk waren er wel drie huisnummers: statige familiehuizen, gebouwd rond 1898. Op nummer 186 woonden welgestelde Utrechters: tot 1946 wordt jaarlijks in de krant personeel gevraagd. Zoals in 1902, wanneer gezocht wordt naar ‘eene eenvoudig, flinke dienstbode, die kan koken en flinck kan wecken’. In 1946 wordt het huis aangekocht door de Stichting Ons Tehuis, gericht op de opvang van ‘ongehuwde moeders, ontspoorde meisjes en (tijdelijk) alleenstaande kinderen’*. Vrouwen (veelal  minderjarig) die ongehuwd zwanger waren konden tijdelijk in Ons Tehuis wonen.

Na de bevalling werd een oplossing gezocht voor moeder en kind samen, maar het kwam ook regelmatig voor dat moeders hun kind (soms niet geheel vrijwillig) moesten afstaan. De moeder vertrok na de bevalling om haar leven weer op te pakken. Kinderen bleven in Ons Tehuis tot de moeder het kind weer kwam halen of tot er een pleeggezin werd gevonden. In de podcast Afgestaan vertelt Anna hoe zij in de jaren zestig als kind in Ons Tehuis woonde. Ze herinnert zich de slaapzaal met metalen bedjes en hoe zij urenlang met een tuigje in een kinderstoel moest zitten. Ze weet nog dat er kijkdagen waren, waarbij pleegouders een kindje kwamen uitkiezen. Zij kreeg dan mooie kleertjes aan, moest rustig staan en lief lachen.

In respectievelijk 1963 en 1965 werden nummer 188 en 184 aangekocht en bij Ons Tehuis getrokken. In de jaren zeventig veranderde de opvang: ongehuwd zwanger zijn werd minder als probleem gezien. Ons Tehuis werd crisisopvang gericht op vrouwen en kinderen die slachtoffer waren van huiselijk geweld.

Aanpassing aan de panden was nodig. Een verbouwing bleek niet haalbaar. Ondanks veel protest zijn de monumentale panden in 1984 gesloopt en is er een nieuw gebouw voor in de plaats gekomen. Dit gebouw staat er nog steeds.

In 1995 fuseerde Ons Tehuis met de Stichting Blijf van mijn Lijf  tot Stichting Vrouwenopvang Utrecht. Tot 2022 is het pand ingezet voor de opvang van vrouwen en kinderen die te maken hadden met huislijk geweld.

Bronnen: