Adverteren

Onze adverteerders zijn trouw en de interesse voor een advertentie in de krant is groot. Er is daarom een wachtlijst voor nieuwe adverteerders. Het duurt vaak meer dan een jaar voordat er een plek vrijkomt in de krant. Bij voorkeur is het bedrijf waarmee u wilt adverteren wijkgerelateerd. Adverteren is niet een eenmalige zaak, het gaat per jaargang. In januari laten onze adverteerders weten of zij het volgend jaar weer willen adverteren.

Nog wat feiten:
• De advertentie is 6 bij 5 centimeter (h x b) groot en is zwart-wit
• Tarief voorpagina (per jaargang): € 300,-; het tarief voor middenpagina’s en achterpagina (per jaargang): € 200,-
• Bij bovengenoemde tarieven blijft de opmaak voor de gehele jaargang gelijk
• Over bovengenoemde tarieven wordt 21 procent BTW berekend

Interesse voor een advertentie in de krant? Dan kunt u op de wachtlijst geplaatst worden. U kunt daarvoor via mail contact opnemen met redactie@wijkkrantwittevrouwen.nl