Adverteren 2023

De Wijkkrant Wittevrouwen wordt huis aan huis verspreid in Wittevrouwen, Griftkwartier en de gehele Zeeheldenbuurt. De oplage bedraagt 4800 exemplaren. De krant verschijnt 5 keer per jaar, zoveel mogelijk verspreid over het jaar (februari, april, juni, oktober en december). De krant wordt gemaakt door een redactie die bestaat uit vrijwilligers, die veel schrijf-, fotografie- of wijkervaring hebben.

De interesse voor een advertentie in de wijkkrant is groot. Adverteren is alleen mogelijk op jaarbasis en vaak komen tegen de jaarwisseling nieuwe plekken vrij. Soms ook tussendoor, als een bedrijf verhuist of ophoudt te bestaan. Bij voorkeur is het bedrijf waarmee u wilt adverteren wijkgerelateerd, maar dit is geen vereiste.

Specificaties:

  • De hoogte van de advertentie bedraagt 6 cm, de breedte is 5 cm en de advertentie is in zwart-wit.
  • Tarief voorpagina (per jaargang): euro 400,-.
  • Tarief middenpagina’s en achterpagina (per jaargang): euro 275,-.
  • Bij bovengenoemde tarieven blijft de opmaak voor de gehele jaargang gelijk.
  • Over bovengenoemde tarieven wordt 21% btw berekend.

Aanleveren:

Bij voorkeur als jpg-, pdf-, of tiff-bestand (zwart/wit dus geen RGB), met een resolutie van minimaal 300 dpi (de afmeting graag 100% dus 6 cm hoog en 5 cm breed). Per e-mail naar onze vormgever Joan Wamsteeker: info@joanwamsteeker.nl

Vragen over of interesse voor een advertentie in de krant?
Neem dan via mail contact op met: redactie@wijkkrantwittevrouwen.nl