Van Arbeidsbeurs tot Museum

Gemeentelijke en Districtsarbeidsbeurs, ca. 1920
Foto: Het Utrechts Archief

Lopend langs de Biltstraat kan je oog vallen op bijzondere panden, zoals het witte pand op de hoek van de Biltstraat en de Kruisstraat. Reden om eens na te gaan wat er zoal gehuisvest is (geweest).

Biltstraat 95 behoort samen met Kruisstraat 303-313 (destijds nummer 13) tot een complex dat tussen 1862 en 1865 werd gebouwd. Het bestond uit zeven herenhuizen in eclectische stijl, bedoeld als woningen voor de gegoede burgerij. De woonfunctie bleef niet heel lang intact, want in de twintigste eeuw huisvestte het pand verschillende gemeentelijke diensten. De Gemeentelijke en Districts-arbeidsbeurs, kortweg Arbeidsbeurs, zat er van 1919 tot 1930. De Arbeidsbeurs was in die tijd geen overbodige luxe. In 1920 stonden er 16.772 werkzoekenden ingeschre­ven, terwijl hier slechts 7.353 vacatures tegenover stonden!

Daarna was de G.G. en G.D. er vier decaden gevestigd, tot 1970. Toen die naar het Jaarbeursplein vertrok, bood het in 1971 onderdak aan de Utrechtse Stichting voor Lichamelijke Oefening (USLO).

In 1986 kreeg het pand een totaal nieuwe bestemming. De Nederlandse overheid schonk een museum aan de Molukse gemeenschap ter herinnering aan ’35 jaar Molukkers in Nederland’. Het hoekpand werd aangekocht en voor vier miljoen gulden verbouwd. Er kwamen een theaterzaal, studiezaal, drie museumzalen en een expositieruimte. Het Moluks Historisch Museum werd in 1990 geopend. Het moest de geschiedenis van de gemeenschap laten zien evenals de ontwikkeling van Molukse cultuur stimuleren. Er was o.a. aandacht voor de natuur en cultuur op de Molukken en voor het leven van Molukkers in Nederland. Het museum was van grote waarde voor de Molukse gemeenschap in Nederland. In 1995 werd het museum zelfstandig, met een gouden handdruk om een tijd vooruit te kunnen. In 2008 werd de naam veranderd in Museum Maluku. Maar in 2012 bleek, ondanks een reddingsplan, het museum niet meer rendabel. Gelukkig is de collectie niet verloren gegaan, deze maakt nu onderdeel uit van het Museum Sophiahof in Den Haag.

Bronnen

cultureelerfgoed.nl

utrechtaltijd.nl

duic.nl

hetutrechtsarchief.nl

Drs. H.A. Denneman: Wittevrouwen en Buiten-Wittevrouwen. Stichting De Plantage, Utrecht 1997

De Utrechtse Stichting voor Lichamelijke Oefening 1927-1987 in Oud-Utrecht, tijdschrift voor geschiedenis van stad en provincie Utrecht, december 2007.