‘Hoe is het contact met de buurt en de buren?’

Fenna met haar gezin. Foto: Helen Kret

Met wie wonen en leven we eigenlijk samen in onze wijk? En trekken we veel met elkaar op? Hoe goed kennen we elkaar? We zijn de wijk ingegaan en hebben het gewoon maar eens gevraagd. Ook hebben we de wijkadviseur Noordoost, Susanne Wiss, gevraagd hoe zij het ziet.

Voor mensen uit iedere levensfase is het prettig samenwonen in de wijk, zo blijkt uit onze rondgang. En hoewel veel mensen vooral omgaan met mensen uit hun eigen kring of levensfase, zijn er ook verrassende contacten onderling. Zoals de 84-jarige Riet die wekelijks bij een gezin in de straat gaat eten. “Dat is heel gezellig en soms ook lekker druk.” Of Fenna (35) die dagelijks een praatje maakt met een oudere dame die langskomt met haar hond.

Riet woont hier al haar hele leven. Foto: Helen Kret

Gezinnen en studenten/jongeren vormen veruit de grootste groep bewoners. En beide groepen groeien, aldus wijkadviseur Susanne Wiss. En er komen geen nieuwe ouderen meer bij. Gemiddeld wonen mensen 9,4 jaar in Wittevrouwen. Ook zijn er steeds meer werkende jongeren die samen in een huis wonen. Vanwege de hoge huren is het voordeliger om een woning te delen. Jongeren die werken hebben vaak een ritme dat past bij dat van de gezinnen. Bij studenten is dat net even anders. Daar is in bepaalde straten soms sprake van overlast. De gemeente heeft richtlijnen voor het splitsen van huizen, maar kijkt ook of het past in de straat vanwege die overlast. “Ik ken echter ook voorbeelden van straten waar studenten oppas zijn bij gezinnen, of meedoen met een straatfeest”, aldus Susanne.

Duidelijk is dat mensen hier graag wonen. Dicht bij het centrum, maar ook dicht bij het groen. Daarnaast noemt iedereen de gezelligheid. Zo woont Riet al haar hele leven in de Gildstraat, ze geniet van de leuke contacten om zich heen. Hans (67) woont sinds 1986 met zijn vrouw in de Staalstraat en heeft veel contact met buren, vooral met de families waarvan de kinderen inmiddels – net als bij Hans – het huis uit zijn. Fenna woont met haar gezin in de Bladstraat. “We hebben het meeste contact met buren met jonge kinderen.” Zowel Fenna als Hans hebben als student in de wijk gewoond. Hans: “De reuring en levendigheid in de wijk door de vele studenten en jonge mensen vind ik nog steeds heel leuk.”

Hans: ‘De reuring vind ik leuk’. Foto: Helen Kret

Stijn is student en woont sinds twee jaar in Huize Mona Lisa met zeven huisgenoten. Zij groeten de directe buren, maar echt contact hebben ze met andere studentenhuizen in de straat. “Het is een leuke wijk, ik kom er vaak vrienden tegen.” Naast Hans is ook een studentenhuis: “Een aantal studenten ken ik wel, het contact is niet intensief, maar wel prima”, aldus Hans.

Susanne ziet dat de ouderen graag zo lang mogelijk in de wijk willen blijven wonen. De huizen zijn er echter niet goed op aangepast. “De steile trappen of smalle gangen worden op een gegeven moment een probleem.” Helaas is er voor ouderen in de wijk niet echt een alternatief, door de woningnood (net als in heel Nederland) komt er weinig beschikbaar.

Stijn (l) en Roemer voor Huize Mona Lisa. Foto: Helen Kret

De cijfers

Wittevrouwen
Er zijn 3171 adressen en 3.168 verblijfsobjecten (woningen/wooneenheden) en 3810 huishoudens:

– 850 kinderen (0-15 jaar)

– 1255 jongvolwassenen (15-25 jaar)

– 2400 volwassenen in de leeftijd 25-45 jaar

– 1480 volwassenen in de leeftijd 45-65 jaar

– 615 ouderen van 65+

Zeehelden en Hengeveldstraat e.o.
In deze buurten staan 1370 woningen en zijn er 2030 huishoudens:

– 365 kinderen (0-15 jaar)

– 590 jongvolwassenen (15-25 jaar)

– 1160 volwassenen in de leeftijd 25-45 jaar

– 790 volwassenen in de leeftijd 45-65 jaar

– 415 ouderen van 65+

In Wittevrouwen is iets meer dan 50% van de woningen een eengezinswoning, de rest zijn meergezinswoningen. In de Zeeheldenbuurt wordt zelfs 70% van de woningen gezien als meergezinswoning.

Bron:

allecijfers.nl/buurt/wittevrouwen-utrecht en https://allecijfers.nl/buurt/zeeheldenbuurt-hengeveldstraat-en-omgeving-utrecht