Twee eeuwen Rijksveeartsenijschool

Foto: In het Poortgebouw werden de eerste lessen gevolgd

Op 10 december was het precies 200 jaar geleden dat in onze wijk de basis werd gelegd voor de faculteit Diergeneeskunde: de Rijksveeartsenijschool werd opgericht. Op die dag werden de eerste lessen gegeven in het Poortgebouw, een voormalige katoenfabriek aan de Biltstraat. De lessen werden gevolgd door 24 ‘kweekelingen’, die intern waren en sliepen op de zolder van het gebouw. Aanvankelijk lag het accent van de Rijksveeartsenijschool op het behandelen van paarden. Het paard was zowel voor het leger als voor de boeren van het allergrootste belang. Een van de vakdocenten, de heer Jean Hipolite Chevallier – what’s in a name – was dan ook een hoefsmid, wel een met medische ervaring. Hij had niet alleen verstand van het beslaan van paardenhoeven, maar ook van ziekten en breuken van paardenbenen. Ook de andere personeelsleden van het eerste uur waren logischerwijs afkomstig uit andere vakgebieden. Zo was de eerste directeur, prof. dr. Th. G. van Lidth de Jeude, hoogleraar wis- en natuurkunde en was diens eerste assistent Alexander Numan huisarts van beroep. 

Later werd de doelstelling van de school verbreed tot het kennen en genezen van ‘inlandse huisdieren, zoals paard, ezel, rund, schaap, geit, varken en hond’. Ruim een eeuw na de eerste lessen, in 1925, voegde de Rijksveeartsenijschool zich bij de universiteit, waarmee de Universiteit Utrecht de enige opleiding in Nederland werd waar je dierenarts kunt worden. Met het toetreden tot de universiteit zorgde men voor borging van de wetenschappelijke kennis die met dieren werd opgedaan. Van december 2021 tot juni 2022 zullen verschillende festiviteiten ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan worden gevierd, voornamelijk door studenten, medewerkers en dierenartsen. Ter ere van het 200-jarig bestaan wordt een jubileumboek uitgegeven, waarin aan de hand van foto’s en verhalen de rijke geschiedenis van de faculteit – tot in de jaren tachtig van de vorige eeuw onderdeel van onze wijk – wordt beschreven. Het boek is op voorintekening verkrijgbaar. Wilt u op de hoogte blijven van de publicatie en bestelinformatie van het boek? Stuur dan een mailtje naar: 200jaar-dgk@uu.nl. Op 24 juni 2022 vindt de presentatie van het boek plaats, op het Finalefeest van het jubileumjaar.