Numankade en van Galenstraat naar 30 km

Wieke Westerveld: “Heel veel wijkbewoners hebben ons gesteund”
Foto: Eric Westzaan

Na zes jaar pleiten voor een veilige en leefbare straat is het een groep betrokken bewoners uit de Zeeheldenbuurt eindelijk gelukt: de Alexander Numankade en Jan van Galenstraat worden beide een 30km-zone. De gemeente heeft eind januari toegezegd dat de straten zullen worden heringericht nadat de werkzaamheden aan de hemelwaterafvoer in het kader van het project Waterproof030 zijn uitgevoerd.

Wieke Westerveld is een van de bewoners die zich de afgelopen periode actief heeft ingezet om dit resultaat te bereiken. “Sinds ik dagelijks met onze zoon naar de Jenaplanschool loop is een veilige straat nog belangrijker voor me geworden.” Haar buurman telde de verkeersbewegingen en via dat contact is Wieke erin gerold. “Verbeteringen gaan niet vanzelf; daar moet je je voor inzetten.”

Tot 2013 reed lijn 8 nog door de straten, die puur zijn ingericht om de lange bussen doorgang te verlenen. Met twee ruime bochten, waar vooral fietsers het overzicht kwijtraken. Toen de buslijn werd opgeheven gingen buurtgenoten in gesprek met de gemeente over aanpassingen. Die was het van harte eens met de ideeën, maar kon geen budget vinden om deze ook uit te voeren…

Uiteindelijk ontstond het plan om de aanpassing van de straten te koppelen aan het project Waterproof030, want dan gaan de straten toch al open. Omdat de bodem na aanleg van de hemelwaterafvoer een tijdlang moet inklinken komt er eerst een poosje een tijdelijke weg. Die situatie willen de bewoners aangrijpen om al te ‘oefenen’ met een goede inrichting voor een 30km-zone en veilige kruispunten. Om minder goede ervaringen zoals in de Griftstraat te voorkomen. De gemeente gaat binnenkort aan de slag met het maken van plannen voor de inrichting en zal daar de bewoners bij gaan betrekken.

Wieke: “Heel veel wijkbewoners, buurtcomités, ondernemers en de Wijkraad hebben geholpen om ons initiatief te laten slagen en daar willen we hen graag voor bedanken!” Wieke zelf wil haar betrokkenheid bij de buurt blijven voortzetten en zit nu in het Wijkplatform Noordoost.

 

Voor de planning van Waterproof030 kunt u zich bij de gemeente aanmelden voor de nieuwsbrief.