Nieuwe GGZ-zorgaanbieder in Wittevrouwen

Sinds dit jaar heeft Utrecht er een nieuwe GGZ zorgaanbieder bij: BuurtzorgT. Op dit moment zijn er in Utrecht twee teams die specialistische GGZ behandeling bieden aan mensen met complexe psychiatrische en psychosociale klachten. Deze zorg wordt zoveel mogelijk in de eigen omgeving van de client aangeboden. Met een op maat gemaakt herstelplan bieden de teams behandeling en ondersteuning waar nodig opdat clienten weer hun leven kunnen oppakken. Omdat BuurtzorgT een specialistische ggz aanbieder is, is een verwijzing van de huisarts nodig. De teams bestaan uit een psychiater, gz-psycholoog, sociaal psychiatrische verpleegkundigen en maatschappelijk werker; en werken intensief samen met netwerkpartners, waaronder herstelacademie.

In Wittevrouwen is een team gestart.
Check, ook voor contactgegevens, www.buurtzorgt.nl onder team Tuindorp (o.a. wijk Wittevrouwen).