De koestal en de loodgieter

De voormalige grote koestal
Foto: Eric Westzaan

De grote koestal van het Veeartsenijterrein grenst aan de rechterflank van de bekende éénpaardstallen. Een van de bewoners van de huidige acht koestal-appartementen kent de vroegere veeartsenijloodgieter, die vast méér over het pand kan vertellen. Dat klopt: loodgieter Henk Witteman woont om de hoek en weet nog precies hoe het destijds was.

De T-vormige grote koestal van Zoötechniek werd samen met de éénpaardstallen gebouwd in 1923, op een strook land die in 1899 was aangekocht. Het bureau van Rijksbouwmeester H.Th. Teeuwisse ontwierp de stal, die eenvoudiger oogt dan de paardenstallen. Binnen is niets meer te zien van de vroegere functie. Henk Witteman begon zijn loodgieterscarrière in 1965 en werkte vanaf het begin in de koestal: “Daar waren geen zieke koeien hoor! Er stonden tien koeien achter in het gebouw, sommige met een gat in hun flank met een schroefdop erop. Je kon er met je hand in en zo haalde je het maagsap eruit dat werd bestudeerd in het Woon-Onderwijsgebouw ertegenover.“ In het voorgebouw van de koestal lag aan de rechterkant het voer voor de koeien: koolraap en suikerbiet. Aan de linkerkant stonden de werktuigen en hakmachines om het voer mee klein te snijden. Vóór de koestal aan de rechterkant was de bascule, de weegschaal voor de koeien.

Witteman werkte in vrijwel alle gebouwen van het terrein aan de leidingen, drinkwaterbakken, verstopte afvoeren en gebroken waterleidingen. Hij licht toe: “De koeien trokken nog wel eens de waterleiding kapot. Er was altijd werk bij de universiteit en ik heb er van alles meegemaakt. Ik was erbij toen een paard gecastreerd werd in de Snijzaal en een grote zeehond werd opengesneden bij Chirurgie. Er waren in die tijd erg veel muggen en muizen, die kwamen van de hooizolders. Zodra het terrein in 1988 ontruimd was hebben we mug noch muis meer gezien!” In 1992 ging Witteman met de VUT en kon hij gaan genieten van zijn passie: het maken van grote en kleine stoomtrekkers en -locomotieven. De Stoomgroep Rading Spoor is wijs met hem. Wittemans achtertuin grenst aan de éénpaardstallen en het hele vroegere Veeartsenijterrein is nog steeds een beetje van hem.