Plannen Biltstraat Ondernemers Vereniging

Het aanbod op de Bilstraat is een stuk diverser geworden.
Foto: Eric Westzaan

Ideeën genoeg bij de Biltstraat Ondernemers Vereniging (BOV), zo blijkt in een gesprek met de pas aangetreden voorzitter van de groep actieve ondernemers, Ellen Kuners. “Nieuwe bestuursleden, nieuw elan.”Horeca, fietsenhandels, kapper, vegetarische slager, supermarkten, Theaterhuis De Berenkuil, dierenkliniek, vishandel, bakker, de net geopende Praxis. Op de vraag hoe de BOV denkt over het aanbod aan winkels en diensten in de Biltstraat somt Ellen Kuners met gemak negen verschillende aanbieders op. Het is duidelijk dat het aanbod een stuk diverser is dan een tijd geleden, toen de veelgehoorde klacht was dat er alleen uitzendbureaus op de Biltstraat te vinden waren.
Niet bevorderlijk in dat opzicht is het bericht in de Utrechtse Internet Courant dat Superfair-eigenaar Harrie Westra van de gemeente Utrecht vergunning heeft gekregen om vier panden op de Biltstraat samen te voegen (Superfair, Poelier van Leeuwen, Kledingreparatiebedrijf Tokhi en fietsenhandel Juizz), mogelijk om daar nog een supermarkt te vestigen. “Hoewel dit nog niet zeker is, hebben wij als BOV wel een brief gestuurd naar de wijkwethouder en het Wijkbureau om onze zorg hierover uit te spreken. Op dat drukke verkeerspunt wordt laden en lossen natuurlijk een probleem. En parkeren met fiets of auto lijkt bijna onmogelijk.”
Dit en andere zaken hebben de aandacht van de BOV die momenteel ongeveer vijfendertig leden telt. “Allereerst willen we meer ondernemers verleiden om mee te doen in de vereniging”, zegt Ellen Kuners, als coach en trainer opererend met het bedrijf ‘Kiezen voor kracht’. “Voor de langere termijn onderzoekt de BOV-commissie Biltstraat 3.0 hoe de Biltstraat er in de toekomst uit zou kunnen zien. Daarnaast wil de BOV in kaart brengen waar de ondernemers behoefte aan hebben en bij welke gemeentelijke ontwikkelingen zij kunnen aansluiten.” Voor de korte termijn organiseert de BOV dit najaar een evenement waar de ondernemers zich kunnen presenteren. “Ook bekijken we of we gezamenlijk reclame kunnen maken op digitale borden om de kosten te drukken. En ik zou graag omwonenden bij de Biltstraat willen betrekken, bijvoorbeeld door ze te vragen de boomspiegels te onderhouden.“