Wittevrouwen: verrassend groen!

Een paar van de vele stukjes groen die Wittevrouwen rijk is.
Foto: Ineke Thierauf

In onze wijk zijn bijna geen voortuinen en staan de huizen dicht op elkaar. Maar wie erop let komt toch nog veel groen tegen, in plantenbakken en boomspiegels, en langs de gevels. Allemaal particuliere initiatieven.

Toen de wijk in de jaren zeventig werd opgeknapt nam de gemeente ook de groenvoorziening mee. Wijkbewoners dachten mee en zo ontstonden mooie binnentuinen, plantenbakken en geveltuintjes. Maar toen in de jaren daarna de financiële bronnen opdroogden verloederde een groot deel van het straatgroen. Bewoners die dit aan het hart ging namen het initiatief tot oprichting van de Plantenbakcommissie Wittevrouwen: burgerparticipatie nog voordat het begrip was uitgevonden!

De commissie heeft elk stukje straatgroen ondergebracht bij een buurtbewoner, die dit verzorgt. Er zijn zo’n tweehonderd adoptieftuintjes, de meest recente daarvan zijn ontstaan bij de herinrichting van de Griftstraat. Een paar staan te verpieteren, dus mocht je zo’n bak of plek in je straat zien en je wilt graag je handen uit de mouwen steken, dan kun je contact opnemen met de Plantenbakcommissie om dat stukje groen voortaan te verzorgen. Coördinator Ineke Thierauf: “Op elke tien tot vijftien groenverzorgers is er een contactpersoon die elk jaar bij de mensen langsgaat om te inventariseren welke planten ze nodig hebben. Die worden dan gekocht met geld uit het Initiatievenfonds. Binnenkort, op 12 mei, worden de nieuwe plantjes weer uitgedeeld. Vaak knappen bewoners van een straat gezamenlijk de plantenbakken op en combineren dat dan met een schoonmaakactie.”

Wil je eens bewust genieten van dat mooie groen na al die arbeid? Op de website van de Plantenbakcommissie Wittevrouwen staat een beschrijving van een wandeling langs alle bijzondere plekjes.

Website: www.wittevrouwen.nl/plantenbak. De wandeling is te vinden onder ‘Ontdek het groen in Wittevrouwen’. Hij duurt een half uur.
E-mailadres: plantenbak@wittevrouwen.nl.