Bewoners Blauwkapelseweg: “Niet nóg drukker”

Steeds meer verkeer op het ‘inprikpunt’ Blauwkapelseweg.
Foto: Eric Westzaan

‘Boze burgers’ vinden ze zichzelf niet, de bewoners van de Blauwkapelseweg. En ze misgunnen de bewoners van de Griftstraat ook zeker niet hun autoluwe 30km-straat. Maar ze signaleren wel dat als je in de ene straat verkeersmaatregelen neemt, dit consequenties heeft voor de andere. In dit geval voor die van hen.

De Blauwkapelseweg was altijd al druk. En ooit hebben ze er bewust voor gekozen er te gaan wonen. Leuke buurt, vlak bij het Griftpark, de stad, het buitengebied … Maar de afgelopen jaren is de verkeersdrukte wel enorm toegenomen. “Sinds het autoluw en busvrij maken van de Griftstraat is de verkeerssituatie hier onhoudbaar geworden,” vinden bewoners Camiel, Tjerk, Suzan en Gijs. “Meer vrachtverkeer en bussen, door de straat scheurende auto’s, walmend verkeer en hachelijke situaties bij de stoplichten waar kinderen en ook ouderen oversteken naar het Griftpark.” De bewoners hebben begrip voor het gemeentelijk beleid voor autoluwe woonwijken, en begrijpen heel goed bewonerswensen voor autoluwe straten in hun wijk, maar vinden ook dat daarvoor niet de leefbaarheid en verkeersveiligheid in andere straten moet worden opgeofferd. “Zo zadel je anderen op met het probleem.”

Ze benaderden de gemeente met hun klachten en ontdekten dat hun straat een zogenaamd ‘inprikpunt’ is: een toegangsweg voor het verkeer van en naar de stad. “Ook dat beleid begrijpen we, maar we zouden graag zien dat er meer rekening wordt gehouden met de aanwonenden van zo’n straat, zodat zo’n inprikpunt een minder erg inprikpunt wordt. ‘Inprikkers’ mogen niet het afvoerputje worden van het verkeersbeleid. Pak het verkeer in zijn geheel aan, niet per straat.” Als klap op de vuurpijl kwamen in december de plannen voor de herinrichting van de Voorstraat en de Wittevrouwenstraat. “Ook weer heel begrijpelijk met het oog op de situatie daar. Maar bijkomend gevolg is wel dat het in de omliggende straten, waaronder de onze, nóg drukker wordt.”

Binnenkort worden er (voor zes weken) ‘gedragsbeïnvloedingspalen’ geplaatst. Zij geven de gereden snelheid weer, of een smiley. Daarnaast registreert de paal de hoeveelheid verkeer en de snelheid ervan. Informatie die, hopen ze, kan dienen als input voor vervolgmaatregelen.