De Paardenkathedraal wordt multifunctioneel

Het buitenaanzicht van de Paardenkathedraal blijft gehandhaafd
Foto: Eric Westzaan

Het oogt meer als een kerk of zelfs een kasteel dan een manege, maar dat was toch echt de oorspronkelijke functie van de Paardenkathedraal. Een plek om paarden te laten revalideren na een operatie, of uitgebreid te kunnen onderzoeken. Architect C.H. Peters ontwierp het in 1904 in neogotische stijl met neorenaissance-invloeden, als onderdeel van een serie gebouwen voor de Rijks Veeartsenijschool. Alle gebouwen met rode pannendaken op het terrein zijn van zijn hand. Peters is, hoewel geboren en getogen in het protestantse Groningen, erg beïnvloed door de bouwstijl van de katholieke Limburgse architect Cuypers, die vooral kerken bouwde en deze bouwvorm ook gebruikte voor iconen zoals het Rijksmuseum en station Amsterdam Centraal.

Uiteindelijk verloor de Paardenkathedraal zijn functie als manege en werd het nog een tijd gebruikt als opslagloods. Toen Diergeneeskunde vertrok van het Veeartsenijterrein was het gebouw inmiddels flink verwaarloosd. In de plannen voor de verbouw van het complex in de jaren tachtig kreeg het pand een sociaal-culturele bestemming, waar het overigens nog flink voor moest worden verbouwd. Vooral het beperken van geluidsoverlast had wat voeten in de aarde. In 1993 betrok theatergroep De Paardenkathedraal het gebouw als speellocatie. In 2012 kwam hun opvolger, de Utrechtse Spelen, in financiële problemen en werd het pand verkocht aan het Utrechtse K.F. Hein Fonds. De theatergroep kon het daarna, zonder de ballast van een monument, huren.

Onder nieuwe artistieke leiding en directie en met sinds 2015 de nieuwe naam ‘Theater Utrecht’ keerde het tij voor het gezelschap. De groep zoekt brede verbinding met de samenleving en wil daarvoor ook de Paardenkathedraal zelf inzetten. Daarom wordt het (aan de binnenkant) verbouwd tot meer multifunctioneel pand, om vanaf 2020 naast de eigen programmering ruimte voor wel vijftig voorstellingen en activiteiten van andere groepen te kunnen bieden. Ook voor de wijk kan het gebouw een bredere functie krijgen, al moeten initiatieven daarvoor nog groeien. Stap eens binnen tijdens Open Monumentendag, het Uitfeest of de Nieuwjaarsduik.

Vanaf eind maart speelt Bright Richards met Theater Utrecht in De Paardenkathedraal de voorstelling The Bright Side of Life. Zie: www.theaterutrecht.nl/voorstellingen/bright-side-life.