Het Nieuwe Inzamelen, ook in Wittevrouwen?

Het nieuwe inzamelen – Foto: Eric Westzaan

In een aantal wijken in Utrecht is het al een feit: Het Nieuwe Inzamelen (HNI). Wat is HNI en wanneer krijgen wij hier in Wittevrouwen mee te maken? Paul Schoots, communicatieadviseur Stadsbedrijven van de gemeente geeft antwoord op onze vragen.

Wat is HNI?
“Hiermee willen we inwoners ondersteunen bij het scheiden en aanbieden van het afval. Hiervoor bieden we verschillende voorzieningen, zoals kliko’s, ondergrondse containers en openbare inzamelpunten.”

Wanneer wordt het in Wittevrouwen ingevoerd?
“Waarschijnlijk eind 2016/begin 2017.”

Veel woningen hier hebben geen tuin of achterom. Waar moeten de kliko’s dan staan?
“Wij stellen alleen aan bewoners met een tuin en achterom kliko’s beschikbaar. Daarom verandert voor de meeste mensen in Wittevrouwen alleen de manier, waarop ze hun restafval aanbieden. Het restafval wordt nu nog in zakken opgehaald. Bewoners kunnen straks hun restafvalzak wegbrengen naar een ondergrondse container in de buurt. Daarnaast kunnen herbruikbare materialen zoals plastic, blik en pak, papier en karton, glas en textiel weggebracht worden naar openbare inzamelpunten in de wijk, zoals nu ook al gebeurt. Het gft-afval wordt nog steeds iedere week opgehaald.”

De bewoners van Wittevrouwen moeten dus bijna al hun afval zelf gaan wegbrengen. Wat nu als je slecht ter been bent?
“Wij houden zowel bij het bepalen van de plek van de restafvalcontainer als met de vormgeving rekening met mensen die slecht ter been zijn. We proberen de loopafstand tot de containers te beperken tot maximaal 125 meter. Bewoners kunnen hun afval op elk gewenst moment en zo vaak als ze willen weggooien, dus ook bijvoorbeeld in kleine pedaalemmerzakken. Natuurlijk hopen we ook dat waar mogelijk buren, familieleden of vrijwilligers hulp kunnen bieden.”

Hoe verloopt de communicatie?
“Voordat we starten met HNI in een wijk, hebben we altijd vooroverleg met het wijkbureau, contactpersonen uit de wijk en ondernemers uit de buurt. Deze meedenksessie is voor Wittevrouwen al gebeurd. De inventarisatie voor de locaties van de ondergrondse restafvalcontainers hebben we gemaakt. De precieze locaties worden na inspraak van bewoners, vastgesteld. Wij staan altijd open voor de ideeën van bewoners over de plaatsing van deze containers. We proberen waar het kan, maatwerk te leveren.”