Ouderparticipatiecrèches nog steeds in onzekerheid

De kinderen groeien op in een hechte gemeenschap. 
Foto: Sanne Havenaar

De Bombardon en De Krakeling: twee kinderopvanginstellingen die al jaren deel uitmaken van de wijk. Bijzonder is dat ze worden bestierd door de ouders zelf. De ouderparticipatiecrèche (OPC) is typisch voor Utrecht: vijf van de zeven OPC’s in Nederland vind je in Utrecht-Oost. Nadat in 2010 de Wet kinderopvang is aangescherpt, voldoen ze niet meer aan de regels en worden ze gedoogd. Minister Asscher heeft in juli een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd om de zaak te repareren, maar daar zit een flinke adder: de crèches mogen blijven bestaan maar verliezen hun recht op kinderopvangtoeslag.

Wat is er eigenlijk ‘mis’? De OPC’s hebben geen pedagogisch medewerkers in dienst en voldoen niet aan het vaste-gezichtencriterium. De wetsaanpassing geeft ruimte om dit op andere wijze in te vullen. Daan Smolders, voorzitter van de Bombardon: “We hanteren een pedagogische methode (Gordon), hebben een gedegen inwerktraject voor nieuwe ouders en organiseren vier keer per jaar bijscholingsavonden. En natuurlijk breng je als ouder je eigen ervaring als opvoeder mee.”

Ook het tweede punt is ondervangen: “de kinderen groeien op in een hechte gemeenschap die elkaar ook buiten de crèche ontmoet. Kinderen zien op de crèche gemiddeld per week iets meer begeleiders, maar hebben daar al een band mee,” geeft opvangouder Saskia van Schaik aan.

Uit vergelijkend onderzoek blijkt dat de kwaliteit van de OPC’s niet onderdoet voor die van de reguliere kinderopvang.

Waarom wil de minister dan toch het recht op kinderopvangtoeslag afnemen? Als je de toelichting bij de wet leest lijkt het ministerie bang voor wildgroei aan OPC’s omdat ze goedkoper zijn dan reguliere opvang. Dit zou ten koste gaan van banen in de kinderopvang en van de kwaliteit. Maar een OPC start je alleen vanuit een ideëel motief. Saskia van Schaik: “Per kind kost het je een dagdeel in de week en daarnaast nog twee avonden om allerlei zaken te regelen.” Het blijft een vreemde kronkel: actief ontmoedigen van mensen die een bijdrage leveren aan de participatiesamenleving.

Wetsvoorstel: www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2015/07/16/wetsvoorstel-ouderparticipatiecreches

Onderzoek: www.debombardon.nl: nieuws, pedagogische kwaliteit OPC’s