Afscheid van de Querulant

Dat wijkquerulant drs. Simon Michels aan zijn laatste bijdrage toe was, bleek uit zijn constatering ‘hier gaat een querulant verloren’.

Dat blijkt te kloppen. De heer Michels laat weten dat hij niet langer als azijnpisser door het leven wil. Hij gaat het anders doen.

Ook de Querulantenvereniging Wittevrouwen i.o. wordt wat hem betreft opgeheven. Reeds betaalde subsidies uit het wijkverbeteringsbudget geeft hij niet terug. “Lollig leven is veel duurder,” aldus de doctorandus en bovendien kan hij ze goed gebruiken voor zijn nieuwe hobby: de stichting ‘Jan van Zanen is een fijne peer’.

De doctorandus groet u allen!