Glorie voor de Biltstraat  

Busbaanbocht naar de Kruisstraat hakt de Biltstraat in tweeën. Foto: Eric Westzaan                                  Busbaanbocht naar de Kruisstraat hakt de Biltstraat in tweeën. Foto: Eric Westzaan

 

Als het aan het comité Biltstraat 3.0 ligt, herrijst de straat in oude glorie en dus als mooie bomenlaan met verbindende klinkerbestrating. Trekker en verzekeringsadviseur Niels Vermolen en architect en meedenker Erik Meulenbelt barsten van enthousiasme.

Door Annet van den Akker

Niels Vermolen licht het plan toe: “Ik ben met mijn zaak al lang verbonden aan de Biltstraat en de ondernemersvereniging. We vinden dat de straat geen geheel is en geen uitstraling heeft. Het winkeldeel begint zich goed te ontwikkelen, maar het gedeelte van de Berenkuil tot het winkelgedeelte is mager. Dat komt ook door de busbaan. We organiseerden als comité Biltstraat 3.0 bijeenkomsten en bij de laatste op 30 juni waren er bewoners, ondernemers en vertegenwoordigers van de wijkraad, de fietsersbond en van de Werkgroep behoud Historische Waarden Biltstraat. We waren het er vrij snel over eens dat we meer eenheid en eigenheid willen in de héle Biltstraat, van de Berenkuil tot de Wittevrouwenbrug. Fantastisch.”

Busbaan hakt straat in twee

Erik Meulenbelt schetst de ideeën: “De Biltstraat was vroeger een statige laan met entreefunctie, daar kun je op teruggrijpen. De historische lijnen en het mooi ontworpen straatmeubilair zoals het hekwerk van buitenplaats Het Hoogeland kunnen goed gebruikt worden.” Vermolen vult aan: “De busbaan is natuurlijk heel prominent. We hebben niet de ambitie om die te laten verdwijnen, maar kijken wat kan via vormgeving. Nu hakt die busbaanbocht naar de Kruisstraat de Biltstraat in tweeën. ‘Kies voor de auto als gast’, is ons devies. Eenrichtingsverkeer voor de auto in het winkelgedeelte helpt daar ook bij. Klinkerbestrating voor de Biltstraat over de gehele lengte leidt tot een langzamer tempo. Het comité wil meer groen, bredere stoepen en parkeerplaatsen op de stoep.”

Het comité gaat een enquête uitzetten om de huidige voorstellen te toetsen bij de wijkbewoners en nieuwe ideeën vanuit de wijk te genereren. De volgende stap is om tafel zitten met de gemeente – wijkbureau, stadsarchitect – en stakeholders en kijken wat men van de plannen vindt en wat in de planning past. Budget voor de realisatie is ook belangrijk. Daarna volgt de aftrap van het herstel van de aloude glorie voor de Biltstraat.