Wijkvisie Noordoost anno 2025: houden wat we hebben

Wethouder Everhardt midden in de aula van het Gerrit Rietveld College. Foto: Annet van den Akker
Wethouder Everhardt midden in de aula van het Gerrit Rietveld College. Foto: Annet van den Akker

Ruim negentig mensen meldden zich voor de presentatie van de wijkraadpleging en wijkvisie op 20 januari. De locatie was bijzonder; de ruime en open aula van het recent geopende Gerrit Rietveld College was voor velen een extra lokker.

Tekst: Annet van den Akker

Dwalende blikken kwamen tot rust in het geometrisch vormgegeven witte trappenhuis, een ware ode aan de naamgever van de school. Wijkwethouder Noordoost Victor Everhardt was erbij van de eerste tot laatste minuut. Een verademing in vergelijking met zijn soortgenoten, die doorsnee even vlot in- als uitvliegen. Vóór hij de wijkvisie in ontvangst kon nemen, werden de resultaten van de wijkraadpleging uit 2014 doorgenomen. De verschuivingen in zorgtaken van de centrale overheid naar de gemeente kregen extra aandacht via vragen over participatie en zelfredzaamheid. Ouderenzorg, jeugd, groen en sociale activiteiten waren overige belangrijke punten. De resultaten stellen gerust; er zijn weinig urgenties. Vrijwillige buurtinitiatieven, instanties voor ouderen en gezamenlijke energiebesparende activiteiten zijn minder goed bekend zijn in de wijk. Een pijnpuntje is dat er nauwelijks activiteiten voor jongeren zijn. Een jonge toehoorder merkte op dat dit ook niet zo gemakkelijk is; de meeste jongeren willen gewoon lekker hangen met een jointje of biertje.

Voorzieningen en ontmoeting

Wethouder Everhardt prees de betrokkenheid en scherpe visie van de wijkraad op de komende tien jaar: “We staan voor grote opgaven in de zorg en de inzet van vrijwilligers en wijkcoöperaties is daarbij cruciaal. Een aantal zaken zal pas tegen 2025 gerealiseerd zijn. De wijkraad wil meedenken over verkeersstromen – slimme routes, slim regelen – en wil nagaan welke knel- en knooppunten in de diverse buurten ervaren worden. Inclusief, naar goed gebruik in deze wijk, de oplossingen daarvoor!” In april organiseert de raad een verkeersatelier om dit onderwerp degelijk af te trappen. De wijkraad waakt ervoor dat Noordoost een slaapwijk wordt en wil daarom investeren in ‘voorzieningen en ontmoeting’ onder meer via buurtnetwerken. Ab Kools, voorzitter van de wijkraad, concludeerde: “Het gaat goed in Noordoost, de druk ligt eerder op andere plekken. De kunst is dan ook te behouden wat we hebben.”

Zie ook www.wijkraadnoordoost.nl