Wijkbureau Noordoost : de ‘ogen en oren’ van de wijk

 

 

Wijkbureau Noordoost: letterlijk en figuurlijk ín de wijk. Foto: Eric Westzaan
Wijkbureau Noordoost: letterlijk en figuurlijk ín de wijk.   Foto: Eric Westzaan

Vaak komen we er langs, het Wijkbureau Oost en Noordoost op de hoek van de Biltstraat en de F.C. Dondersstraat. Maar wie zitten er achter de gevel van dit pand en wat kunnen de mensen van het wijkbureau betekenen voor de bewoners van Wittevrouwen?

 Tekst: Sietske Gerritsen

Veel wijkbewoners weten het gebouw te vinden, aldus baliemedewerker Martin Rosendaal. “Voor een ja/nee-sticker op de brievenbus bijvoorbeeld, maar ook voor allerlei andere folders en nieuwsbrieven. Ook de Wijkkrant ligt hier. En er staat een computer waarvan regelmatig gebruik gemaakt wordt.” Daarnaast is er een ruimte waar groepen bewoners kunnen vergaderen. Het wijkbureau is ook meldpunt voor als er iets kapot is in de wijk.

 

DICHTBIJ

Utrecht is onderverdeeld in tien wijken met een wijkbureau. De wijkbureaus Noordoost en Oost zijn samen gehuisvest aan de F.C. Dondersstraat. Ingrid Rohde is een van de twee wijkadviseurs van Noordoost. Zij richt zich vooral op de buurten Wittevrouwen, Zeeheldenbuurt, Tuindorp-Oost en Voordorp. ”We zitten letterlijk en figuurlijk in de wijk”, zegt zij. ”Dus wij zitten dichtbij waar het gebeurt. Wij zijn de ogen en de oren van de wijk. Dat is de basisvoorwaarde om je werk goed te kunnen doen. Je kent de actieve buurtcomités, bewonersgroepen, winkeliersverenigingen en de wijkkranten. Wij kunnen helpen de ideeën die er leven in de wijk te verwezenlijken.”

Dat is mogelijk doordat de wijkadviseurs een breed netwerk in de buurt hebben, en tegelijkertijd de vakdeskundigen van de gemeente kennen. “Wij zorgen ervoor dat de verschillende partijen zo nodig samen aan tafel gaan zitten. Soms kunnen we financiële ondersteuning bieden. Ook ondersteunen we de wijkwethouder en verzorgen de intake voor het wijkspreekuur.”

 

LEEFBAARHEIDSBUDGET

De financiële ondersteuning komt uit het leefbaarheidsbudget. Per wijk is er een bepaald bedrag beschikbaar om de leefbaarheid van de wijk te verhogen. Initiatieven van bewoners kunnen hiermee gefinancierd worden. “Dat kan een buurtbijeenkomst zijn, een opknapbeurt van een speelplekje, de aanleg van een groenvoorziening, maar ook verkeersmaatregelen”, noemt Ingrid als voorbeelden. “Draagvlak onder omwonenden is daarbij een belangrijke voorwaarde. We vragen daarom altijd van de initiatiefnemer om dit aan te tonen met handtekeningen.”

Ingrid Rohde zit ook het wijkverkeersoverleg Noordoost voor. Andere deelnemers aan dit overleg zijn de wijkverkeersadviseur, een ontwerper, de wijkopzichter van Stadswerken en de politie. “Er komen veel vragen binnen over de verkeersveiligheid. Eens per maand behandelen we die in het overleg.”

 

PLANTENBAKKEN

Daarnaast onderhoudt Ingrid Rohde het contact met diverse zelfbeheerders in de wijk. Dat zijn mensen die een stukje groen van de gemeente onderhouden. Zo is er de Plantenbakcommissie die nu al 25 jaar bestaat. “Wittevrouwen is een dichtbebouwde wijk met weinig groen. Plantenbakken zijn daarom erg belangrijk. Mensen hebben zo’n plantenbak geadopteerd en vullen hem jaarlijks met planten en bloemen. Het wijkbureau biedt hen financiële ondersteuning; via Stadswerken kunnen ze materiaal en gereedschap lenen. Ook zijn er in Wittevrouwen verschillende binnenterreinen die door omwonenden worden onderhouden, zoals de Bikkershof, de Achtertuin, de Palmentuin en Ons Binnenhof.

Een ander voorbeeld zijn de Poortpoetsers die jaren geleden bij ons kwamen met het plan de Poortstraat mooier te maken. Ze hadden zelf al een mooi uitgewerkt plan dat in drie jaar is gerealiseerd. Een paar keer per jaar poetsen ze nu gezamenlijk hun straat. Dit is een goed voorbeeld van hoe krachtige bewoners iets voor elkaar kunnen krijgen door iedereen er bij te betrekken.” Ingrid vind het heel leuk om hierin een rol te kunnen spelen. “Een snelle verbinding maken tussen bewoners en gemeente, zowel ambtelijk als bestuurlijk, en het adviseren van de collega’s van de gemeente, heeft veel meerwaarde. Wij kennen de mensen in de wijk en weten wat er speelt. Neem mensen serieus en betrek ze erbij, zo creëer je draagvlak.”

 

EXTRA ZETJE

Zo zien en horen de wijkadviseurs op het moment bijvoorbeeld dat er een tekort is aan fietsparkeergelegenheid en dat er veel woningen worden omgezet naar studentenhuisvesting. “Zo komen er meer bewoners in een woning, met ook meer fietsen op straat. Dat ervaren veel bewoners als een probleem.”

Regelmatig contact is er ook met de Stichting Voorveldsepolder. “Een groep actieve mensen, die in de polder veel werkzaamheden verrichten. Verder volg ik de ontwikkelingen in de wijk, zoals rondom winkelcentrum De Gaard, het Veemarktterrein, de wateroverlast in de Zeeheldenbuurt en de Tour de France die deze zomer door de wijk komt. Ook daarin willen we meedenken en mensen samenbrengen. Ik heb het idee dat er heel veel mooie dingen in Wittevrouwen en de rest van Noordoost gebeuren. Af en toe kunnen wij net dat extra zetje geven dat nodig is.”

 

 

 

 

Wijkraad Noordoost

 De wijkraden zijn ruim tien jaar geleden door de gemeente ingesteld. Elke wijk heeft zo’n groep actieve, vrijwillige bewoners die een vooruitgeschoven post vormen richting gemeente. Hoewel ze niet gekozen zijn, komen zij op voor de belangen van bewoners en ondernemers in Noordoost. Het wijkbureau ondersteunt de wijkraad door hen bijvoorbeeld goed op de hoogte te houden van gemeentelijke beleidsontwikkelingen en plannen, en hen actief daarbij te betrekken. De wijkraad kan ook zelf het initiatief nemen door eigen voorstellen en adviezen aan het College van B en W voor te leggen. De wijkraad houdt regelmatig een wijkraadpleging onder de wijkbewoners en ondernemers. Op 20 januari heeft de wijkraad de resultaten van de laatste wijkraadpleging én haar visie voor de komende tien jaren gepresenteerd in het nieuwe Gerrit Rietveldcollege (zie ook pagina 3). De wijkraad heeft een eigen website en geeft een digitale nieuwsbrief uit.

Iedereen uit de wijk kan signalen, wensen en ideeën doorgeven aan de leden van de wijkraad. Meer informatie is te vinden op de site www.wijkraadnoordoost.nl.