Wederzijds: elkaar helpen in de buurt

YX3B1052_coop2_resized
Foto: Eric Westzaan

Het was een historisch moment, 19 november 2014, toen in buurtcentrum De Leeuw de oprichtingsvergadering plaatsvond van Wederzijds, een vereniging van mensen uit Utrecht Noordoost die bereid zijn iets te doen voor hun buurtgenoten en ook zelf hulp kunnen vragen als ze die nodig hebben.

Door Sietske Gerritsen

Het initiatief van de vereniging, dat precies past in het huidige overheidsbeleid, kwam in oktober 2013 van Christel Terwiel uit Wittevrouwen. Ze stuurde aan 46 mensen die ze kende in de wijk een mail waarin ze hen uitnodigde om met haar te brainstormen over de mogelijkheden om zoiets als een zorgcoöperatie op te richten. “Die schieten momenteel als paddenstoelen uit de grond, en dat is niet voor niets. Iedereen ziet dat de zorg echt achteruit gaat qua aanbod, kwaliteit en keuzemogelijkheden. Het is niet langer vanzelfsprekend dat wij allemaal straks de zorg krijgen die we echt nodig hebben. Zelf heb ik een latrelatie met iemand in de kop van Noord-Holland. We willen allebei zo lang mogelijk in ons eigen huis blijven wonen, maar zien ook dat we dan allebei een stevig netwerk van mensen om ons heen nodig hebben.”

Uiteindelijk bleef een clubje mensen over dat inventariseerde wat je voor een ander in de buurt zou kunnen doen. “En zou willen doen, want het is wel belangrijk dat je iets doet wat je leuk vindt en waar je goed in bent. Anders houd je het niet vol. De meeste mensen vinden het prima om een boodschapje voor de buren te doen. Maar wat kan je nog meer van buren vragen? Het moet iets worden tussen burenhulp en mantelzorg in.” Tot nu toe resulteerde dat in meer aanbod dan vraag. “Er bestaat zoiets als vraagverlegenheid, mensen vinden het lastig om hulp te vragen.”

 

Geven én nemen

Maar het zaadje was geplant en er kwamen veel positieve reacties. De naam veranderde van zorgcoöperatie via buurtcoöperatie naar Wederzijds, om te benadrukken dat het niet alleen geven of nemen is, maar juist ook geven én nemen. Ook werden er al diverse activiteiten georganiseerd, zoals een huiskamerborrel, een initiatief waarvoor veel enthousiasme bleek te bestaan. “Met dit soort dingen verlaag je ook de drempel om om hulp te vragen”, denkt Christel.

Inmiddels zijn er ook al enige voorzichtige ‘vragen’. Zo werd er iemand lid met de diagnose Alzheimer. “Na de eerste schok komen er nu wat acties om het ook hem mogelijk te maken zelfstandig in zijn eigen huis te blijven wonen. Dit is een goed voorbeeld van hoe het zou moeten gaan werken, dat we als buurtgenoten om zo iemand heen gaan staan.”

Een ander voorbeeld is het verzoek van een pleegouder om in contact te komen met andere pleegouders in de wijk om ervaringen uit te wisselen. ”Het gaat om de samenhang. Het is belangrijk om elkaar te leren kennen, elkaar te kunnen tegenkomen op straat, dingen te doen voor elkaar die je makkelijk kan doen, om het ruilen en delen van capaciteiten, maar misschien ook wel van spullen. Waarom niet?”

 

Burennetwerk

In Noordoost wonen ruim 37.000 mensen. Dat is een grote wijk, vergelijkbaar met het inwonertal van gemeentes als Wageningen of Goes. Wederzijds wil beginnen met signaleren: welke behoefte is er en welke gaten vallen er in de zorg? “Ik hoop dat er in elke straat van de driehonderd straten die er zijn in de wijk, iemand is die de behoefte aan hulp in zijn of haar straat overziet, die weet wat er speelt, die leden van Wederzijds kent, of, nog beter, zelf lid wordt. Dat er zo een groot netwerk ontstaat van kleine burennetwerken in Utrecht Noordoost. Wij willen een vereniging zijn van mensen die elkaar helpen. Wij willen mensen bij elkaar brengen die allemaal een spil in hun eigen burennetwerk zijn, en die veel andere spillen van andere netwerken kennen. Als vereniging Wederzijds nemen we niet de verantwoordelijkheid voor de hele zorgbehoefte in de wijk over. Maar als jij nu iemand helpt, is de kans groot dat straks, als het nodig is, iemand jou helpt. Het is een realistisch plan en ik denk dat het haalbaar is.”

 

Vereniging Wederzijds officieel van start

Op de oprichtingsvergadering op 19 november waren zo’n 35 aspirant-leden aanwezig. Het bestuur bestaande uit Christel Terwiel (voorzitter), Hanneke Lommen (penningmeester) en Jet van Bennekom (secretaris) stelde zich voor en de statuten werden vastgesteld. Mensen kunnen lid worden als de postcode van hun huisadres begint met 3514, 3515, 3571, 3572 of 3573. Voor wie geen lid kan worden, komt er de mogelijkheid ‘Vriend van Wederzijds’ te worden.

Na het formele gedeelte konden de leden kennismaken met hun buurtgenoten en in groepjes met elkaar discussiëren en plannen maken.

Inmiddels hebben zich vijftig mensen aangemeld. Evenzoveel hebben er laten weten belangstelling te hebben. Samen zijn dat dus al ongeveer honderd mensen die serieuze belangstelling hebben voor de ideeën achter Wederzijds; inwoners van de verschillende buurten van Utrecht Noordoost: Wittevrouwen, Zeeheldenbuurt, Votulast, Voordorp en Tuindorp (Oost).

De gemeente heeft een startsubsidie van 5000 euro ter beschikking gesteld. Dat past wel in het overheidsbeleid waarin burgers door de overheid ondersteund worden in het zelf organiseren van allerlei taken die tot voor kort door diezelfde overheid vervuld werden.

Het lidmaatschap van Wederzijds bedraagt 25 euro per jaar.

Om lid te worden of voor meer informatie zie: www.wederzijds.net;

of stuur een e-mail naar info@wederzijds.net.