Wittevrouwen Duurzaam -Voor energiebewuste wijkgenoten

Jeroen Thijsen (l.) en Jeroen de Beer van Wittevrouwen Duurzaam Foto: Eric Westzaan
Jeroen Thijsen (l.) en Jeroen de Beer van Wittevrouwen Duurzaam Foto: Eric Westzaan

Energie besparen in huis betekent vermindering van de vaste lasten. Maar ook toename van het wooncomfort. Bovendien draagt het bij aan een beter milieu. Wie wil dat niet zou je zeggen? Veel mensen maken dan ook plannen om hun huis energiezuiniger te maken. Toch is dat niet altijd eenvoudig als je de weg niet kent. Voor die mensen is er nu Wittevrouwen Duurzaam. Een stichting bestaande uit vrijwilligers uit de wijk die energiebewuste wijkgenoten wil samenbrengen. Om ervaringen te delen, van elkaars kennis gebruik te maken, elkaar te helpen of zelfs samen in te kopen.

Door Hanneke Prins

Warme trui

“Wij zijn niet van het standpunt: draai de verwarming lager, trek een dikke trui aan en douche gewoon koud,” zegt Jeroen de Beer, adviseur bij een bureau dat zich bezighoudt met energiebesparing en duurzaamheid in Utrecht en een van de leden van Wittevrouwen Duurzaam. “Integendeel. Wie maatregelen treft om zijn huis energiezuiniger te maken, zal merken dat het comfort toeneemt. In Wittevrouwen wonen veel mensen in oude tochtige huizen zonder spouwmuren, met houten vloeren en enkel glas. Met vrij simpele ingrepen is daar al wat aan te doen.” Maar je hoeft het wiel niet zelf uit te vinden als je je huis wilt aanpakken. Wittevrouwen Duurzaam brengt mensen met en zonder ervaring met elkaar in contact. Want kennis is er al. In onze eigen wijk.

De gemeente stimuleert haar burgers duurzaam te (ver)bouwen en faciliteert Wittevrouwen Duurzaam en vergelijkbare initiatieven in andere wijken. U heeft vast ook een warmtescan van uw huis ontvangen van de gemeente. Zo’n scan geeft aan waar de warmte uit uw huis lekt. De gemeente faciliteert ook de inloopavonden waar u professionele uitleg kunt krijgen over de betekenis hiervan voor uw huis en de mogelijkheden om hier iets aan te doen. Jeroen de Beer: “Wie dan aan de slag wil, kan zich bij Wittevrouwen Duurzaam melden om te kijken of er in de wijk al voorbeelden zijn, wie er mee wil doen en hoe er kan worden samengewerkt om tot het beste resultaat te komen.”

Jeroen Thijsen, deployment manager bij een telecomaanbieder en aanstichter van het geheel: “De eerste bijeenkomst op 28 januari trok meer dan honderd mensen. We hebben duidelijk een snaar geraakt. Er is direct al een lijst met maatregelen die bewoners gezamenlijk willen aanpakken.”

Gordijn

Zelf verbeterde Jeroen de Beer bij de verbouwing van zijn huis de isolatie onder meer door dubbel glas aan te brengen en betere kozijnen te plaatsen. Daarnaast plaatste hij tochtstrips en een gordijn achter de voordeur. “Om energie te besparen hoef je niet per se grote aanpassingen te doen. Het hoeft niet ingewikkeld te zijn. Dat moet ook onze kracht zijn.” De andere Jeroen liet tien jaar geleden al zonnepanelen op zijn dak plaatsen en financiert sindsdien met het uitgespaarde geld energiebesparende apparaten in huis.

De mensen van Wittevrouwen Duurzaam willen hun wijkgenoten enthousiast maken door te laten zien wat zij zelf aan energiebesparing in huis hebben gedaan. Jeroen de Beer: “Wij zijn geen experts, en wij hebben ook geen banden met bedrijven die hun voordeel zouden kunnen doen met onze projecten. Wij willen mensen samenbrengen zodat ze samen kunnen werken aan energiebesparing in huis.”

Effect meten

“In eerste instantie wil Wittevrouwen Duurzaam zich richten op energiebesparing,” zegt Jeroen de Beer, “maar als blijkt dat mensen interesse hebben in energieopwekking door zonnepanelen, dan kan dat ook, bijvoorbeeld via gezamenlijke inkoop.” Hij benadrukt hoe belangrijk het is om goed advies in te winnen. “Alles hangt met elkaar samen. Als je gaat verbouwen, maar pas later een zonneboiler wilt, is het wel zaak het dak daar vast op aan te passen.”

Om de resultaten van hun inspanningen te meten, biedt Wittevrouwen Duurzaam geïnteresseerden een energiemonitor te leen aan. Jeroen Thijsen: “Daarmee kan gemeten worden wat het gas- en elektraverbruik in de woning is nadat energiebesparende aanpassingen zijn gedaan. Ook kunnen de resultaten van andere wijkbewoners met een meter (anoniem) gelezen en vergeleken worden.” Dat daagt uit om de resultaten nog verder te optimaliseren. Op termijn wordt ook een website gebouwd voor informatie-uitwisseling.

Het komende jaar wil de organisatie twee projecten aanpakken en vooral veel mensen enthousiast maken. “We beginnen net en moeten natuurlijk nog ervaring opdoen,” zegt Jeroen de Beer. Nu hopen dat dit soort goede initiatieven na de komende gemeenteraadsverkiezingen van gemeentewege blijvend gesteund worden.

Voor vragen of informatie kunt u mailen naar: wittevrouwenduurzaam@gmail.com.

 

Hoe het begon

Het voormalige Agentschap NL vroeg burgers om plannen voor participatie in de samenleving. Jeroen Thijsen reageerde daarop met een stuk over duurzaamheid in de wijk. “Ik praatte met mensen in de wijk en zo werd Wittevrouwen Duurzaam een feit. De gemeente bleek initiatieven op dit gebied van harte te ondersteunen. In andere wijken bleken al energieambassadeurs te bestaan die wijkgenoten adviseren en stimuleren om energiebesparing in hun woningen te realiseren. Juist de aanpak in de wijk, en niet van bovenaf, van gemeentewege, blijkt heel effectief.”

Energieakkoord

In het energieakkoord legde de overheid haar streven vast om energiebesparing door huiseigenaren te stimuleren. Vanaf 21 januari 2014 biedt zij hun de mogelijkheid om goedkoop geld te lenen voor het treffen van energiebesparende maatregelen. Daarnaast kunnen consumenten in 2014 nog gebruikmaken van het lage btw-tarief voor de bouw. Tot 31 december 2014 valt het arbeidsloon in de btw-categorie van 6%.

Kijk voor meer informatie op: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/energiebesparing/energiebesparing-in-gebouwen .