Tip van de wijkquerulant: Dom van Utrecht

Twee verschillende maximumsnelheidsborden boven elkaar of een lantaarnpaal midden op het voetpad?
Er zijn genoeg mensen die zich eraan ergeren. Voor de rubriek ‘Dom van Utrecht’ is Dichtbij.nl op zoek naar foto’s van dit soort  situaties die je op straat bent tegengekomen.

Een tip van Drs. Michels, wijkquerulant en voorzitter a.i. van de Querulantenvereniging Wittevrouwen.
Zie ook zijn columns op deze site.