Donders wat mooi; Boek en website over Ooglijdersgasthuis

 

1- Donders wat mooi
Projectleider Ewoud Gaymans overhandigt burgemeester Wolfsen het eerste exemplaar van ‘Donders wat mooi’. Foto: J.C.M. Kuperus.

In 2015 verlaat de Hogeschool Utrecht het voormalig Ooglijdersgasthuis aan de F.C. Dondersstraat. Driestar, sinds september 2011 eigenaar van het pand, zoekt nog een waardige opvolger. En legde de geschiedenis van het pand vast.

Door Hanneke Prins

Belegger en projectontwikkelaar Driestar deed dit in een boek getiteld ‘Donders wat mooi’, en op een gelijknamige website. “Het voormalig Ooglijdersgasthuis is een uniek gebouw met een bijzondere geschiedenis die het verdient te worden vastgelegd” aldus projectmanager Ewoud Gaymans van Driestar. Beginnend met het passende ‘Oog voor…’, schetst de publicatie ontstaan en geschiedenis van het pand en de kunsthistorische bijzonderheden. Maar ook hoe Driestar zoekt naar een invulling van het pand waar gebruiker, gemeente en de buurt zich in kunnen vinden. Daarbij bijgestaan door onderzoek van het door de gemeente Utrecht en het bedrijfsleven ingestelde Utrecht Development Board, het Utrechtse Asnova Architects en AWG Architecten.

Nieuwe bestemming

Het eerste exemplaar werd kortgeleden officieel overhandigd aan burgemeester Aleid Wolfsen, die ook een voorwoord schreef. “Met het boek wil Driestar iedereen die geïnteresseerd is, uitnodigen kennis te nemen van de geschiedenis van het gebouw en mee te denken over een nieuwe bestemming ervoor.” Inmiddels staat de productie van een tweede boek op de rol. Dit boek zal verhalen bevatten over bijzondere ervaringen van mensen met het illustere monument en zal, in tegenstelling tot het eerste exemplaar, ook in de winkel verkrijgbaar zijn. Iedereen die wil bijdragen aan het vastleggen van de geschiedenis kan zijn verhaal kwijt op donderswatmooi.nl. Verhalen met voldoende kwaliteit maken kans te worden gepubliceerd in het vervolg op ‘Donders wat mooi’ – het boek.

Historisch karakter

Bij het zoeken naar nieuwe gebruikers voor het rijksmonument wil Driestar partijen vinden die het historische karakter van het voormalige ziekenhuis respecteren. “We zoeken bij voorkeur naar een nieuwe maatschappelijke functie voor het gebouw. Het mooiste zou zijn als eventuele verschillende gebruikers elkaar versterken. Denk bijvoorbeeld aan een congrescentrum met longstayhotel voor buitenlandse docenten en medewerkers van de Universiteit Utrecht.” Met de ambitie van overheidswege om van de Uithof een (internationaal) kenniscentrum te maken, is een dergelijke optie niet ondenkbaar. De Wijkkrant houdt u op de hoogte.