Wijkdialoog Oost-Noordoost op 18 juni 2012

In november 2011 en maart 2012 heeft het wijkbureau wijkdialogen georganiseerd over de wijkambities voor de wijk. Er is toen onder andere gesproken over hoe de wijk ervoor staat en  wat de ambities zijn voor de gewenste ontwikkeling van de wijk tot  2014. In februari zijn de wijkambities door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld. Daarna is het wijkbureau aan de slag gegaan om de wijkambities te vertalen naar de uitvoeringsprogramma’s van de gemeente.

De eerste contouren van de te realiseren wijkambities beginnen nu helder te worden. Op de eerstvolgende wijkdialoog zal het wijkbureau  de huidige stand van zaken terugkoppelen. U bent van harte uitgenodigd om bij deze derde wijkdialoo g aanwezig te zijn op maandagavond 18 juni.In de onderstaande uitnodiging vindt U het volledige programma.

Uitnodiging wijkdialoog Oost-Noordoost 18 juni 2012