Patiënten Medisch Centrum Biltstraat worden gecontroleerd op HIV


Het Medisch Centrum Biltstraat in Utrecht heeft bij ongeveer driehonderd patiënten tussen januari en maart van dit jaar operaties uitgevoerd waarbij niet werd voldaan aan geldende voorschriften voor sterilisatie. Deze patiënten zijn opgeroepen om hun bloed te laten controleren op hepatitis B, C en HIV. Eerder werden om dezelfde reden de operatiekamers op last van de Inspectie voor de Volksgezondheid gesloten.

Zie de website van NRC en een artikel op deze site.

Zie ook: De uitleg van het MCB zelf