Wijkfeest Wittevrouwen op 30 juni

Locatie

Dit jaar is het feest op het Veeartsenijterrein. Op de website www.wijkfeestwittevrouwen.nl  kun je precies bestuderen waar wat komt. Het podium komt in de buurt van Goesting, met daarnaast respectievelijk bar en kinderkermis. De jongerenactiviteiten worden gehouden aan het laatste stuk van de Gildstraat richting Veeartsenijstraat.

Markt en kindermarkt

De markt begint om 10 uur. Er is een aparte plek voor de kinderen om hun eigen spulletjes te verkopen. Dat is aan de kant van Goesting, vlakbij de ‘ingang’, ongeveer daar waar de eerste kramen staan.

Kinderkermis

En er zijn weer leuke activiteiten met hoogstwaarschijnlijk ook weer de ‘Parkpeddelaars’ om lekker in de Grift te spelevaren. Kaarten voor de kinderkermis zijn op de dag zelf (zaterdag 30 juni) te koop van 13.00-15.30 uur. Er zijn nog wel veel vrijwilligers nodig. Je kunt je opgeven bij Tia van der Let: post@wijkfeestwittevrouwen.nl.

Open Podium

Er zijn verrassend veel aanmeldingen uit de buurt. Een greep uit de aanmeldingen: O.a. een groot swingend Latin Straatorkest, een wereldkoor en accordeon en fluit en… En nog steeds kan iedereen zich melden om op te treden. Zet je schroom opzij, verleg je grens en neem de uitdaging aan. Aanmeldingen bij Vera: post@wijkfeestwittevrouwen.nl.

Vrijwilligers

Een fantastisch aanbod van de Bewonerscommissie Biltsche Grift. De bewonerscommissie, die met name belangen van de huishoudens op het Veeartsenijterrein behartigt, heeft contact gezocht met de organisatie van het Wijkfeest Wittevrouwen en hulp aangeboden. Wij nodigen ook individuele bewoners uit om mee te werken om er weer een prachtfeest van te maken. Door posters te verspreiden, mee te werken aan de opbouw tijdens de dag zelf, toezicht te houden bij de kinderkermis enz. Aanmelden via: post@wijkfeestwittevrouwen.nl.

Sponsors en adverteerders

Een scroll-advertentie op de website: www.wijkfeestwittevrouwen.nl  kost € 75,-; een advertentie op de huis-aan-huisflyer kost € 50,-. Een combinatie van beide kost € 100,-. Andere mogelijkheden: adopteer als bedrijf een bepaalde activiteit. Aanmelden bij: post@wijkfeestwittevrouwen.nl.

Meer informatie: www.wijkfeestwittevrouwen.nl  en voor actuele ontwikkelingen @wkfeestwitvrouw (Twitter)