25 jaar oase Bikkershof

 

foto: Ingrid Mol
Dit jaar viert de Bikkershof in de Bekkerstraat haar 25-jarig jubileum. De bewoners beheren sinds 1987 zelfstandig een stuk openbaar groen van de gemeente, een strook groen tussen de achtertuinen van de Goedestraat en de Bekkerstraat. De grond, de leeflaag, werd tot twee en een halve meter diep vernieuwd. Vervolgens ging een groep bewoners aan de slag met de aanleg van een ecologische tuin.

door Addy de Mey

Oase in Wittevrouwen
De tuin wordt ook nu nog door de bewoners bijgehouden. Er zijn een aantal kleine moestuintjes, er is een heemtuin, een insectenhotel en een klein watervalletje: de ‘Flow’. En er zijn zelfs een paar kippetjes gehuisvest. Dit jaar is er wat extra financiële speelruimte voor onderhoud en de aanschaf van verse beplanting, want de Bikkershof heeft de Oranjefonds postcodewijkprijs gewonnen. Nog een reden voor een feestje dus.

Tuin voor iedereen
Een deel van de tuin is in gebruik als speelplaats van Kinderdagverblijf De Krakeling. De tuin heeft een semi-openbaar karakter: overdag is de tuin voor iedereen toegankelijk, na 18.00 uur gaat de poort op slot.

Meer informatie over de Bikkershof is te vinden op www.bikkershof.nl