Boomtechnisch adviseurs: kastanjes weg, ook uit Wittevrouwen

De paardenkastanje zal grotendeels verdwijnen uit het Utrechtse straatbeeld. Ruim de helft van de bomen is al aangetast door de kastanjebloedingsziekte. De ziekte grijpt steeds sneller om zich heen en aangetaste bomen gaan eerder dood. Voor Wittevrouwen heeft dat o.a. betrekking op de grote bomen op de kruising van de Biltstraat en de Snellenlaan en wellicht ook op de kastanje op het schoolplein van de Jenaplanschool aan de Poortstraat.

 

Dat is gebleken uit een inspectieronde van boomtechnisch adviseurs, zo heeft verantwoordelijk wethouder Mirjam de Rijk vandaag laten weten. Kastanjebomen staan onder andere langs de bekende Utrechtse singels in de binnenstad. In totaal staan er in Utrecht ruim 3300 paardenkastanjes. Van de 500 rode paardenkastanjes is al ruim de helft zwaar aangetast, terwijl nog eens 10 procent vrijwel dood is. De 2800 witte paardenkastanjes staan er niet goed bij of zijn al besmet, aldus de gemeente.

De ziekte, die veroorzaakt wordt door een bacterie, treft andere kastanjesoorten niet of veel minder, aldus een werkgroep van de Wageningen Universiteit, die sinds 2006 onderzoek doet naar de fatale kastanjeziekte. De ziekte dook in 2004 voor het eerst in Nederland op en treft vooral bomen in een stedelijke omgeving.

Utrecht gaat bomen die een gevaar vormen voor de omgeving omkappen. De rest mag blijven staan tot het niet meer verantwoord is. Voor de gerooide exemplaren worden nieuwe bomen geplant, maar Utrecht plant voorlopig geen kastanjes meer, zoals ook wordt geadviseerd door de werkgroep. ‘Het is voor de stad Utrecht heel zonde’, aldus wethouder De Rijk.

Op de Utrechtse bomenkaart kan iedere boom, met of zonder doodvonnis, worden teruggevonden.