Nieuwe Kerk viert eeuwfeest

Op tweede kerstdag viert de Nieuwe Kerk in de Bollenhofsestraat haar honderdjarig bestaan. Niet alleen omdat er geschreven staat ‘Viert uw vierdagen’, maar vooral omdat ze blij en trots zijn dit feest samen te kunnen vieren, zijn ze van plan flink uit te pakken. Een gesprek met de enthousiaste Nieuwe Kerkganger Jaap Breekveldt.

image0021

“Een van de mooiste dingen is het koffiedrinken.”

Door Marja van der Wees

De eerste keer dat Jaap in de Nieuwe Kerk kwam was in 1997; hij kwam met zijn toenmalige vriendin, Nancy Postma, mee. Hij werd zo enthousiast dat hij bleef, zowel in de kerk als bij Nancy. Jaap is zeer enthousiast over de warme gemeenschap van de Nieuwe Kerk en over de wekelijkse ontmoeting. Hij is hierin niet de enige. Iedere zondag zitten er zo’n kleine driehonderd mensen in de kerk. Daarmee zit de kerk aardig vol. “De meeste gemeenteleden zijn jong, vaak net student af, nog niet volledig gesetteld. Na een paar jaar verhuizen ze vaak weer, bijvoorbeeld omdat ze elders een baan krijgen. Er is dus wel veel doorstroming, maar er zijn ook veel jonge kinderen: de crèche is de laatste jaren van helemaal leeg naar super vol gegroeid. En ook de kindernevendienst raakt steeds meer bevolkt.” Naast de wekelijkse zondagochtenddienst, is er iedere tweede zondag van de maand ‘Meer'(Van Het Goede). Dat is om 19.00 uur, er is dan géén dominee, géén ouderling, wél muziek, wél een spreker en wél gebed. “Dat is mooi, maar een van de mooiste dingen is het koffiedrinken ’s zondagsmorgens na de dienst. Je wordt opgenomen in de gemeenschap en iedereen wordt gekend. Ook nieuwe mensen treffen er ‘een warm bad’. We hebben ook veel activiteiten, zo is er de alpha-cursus (basiscursus Christelijk geloof, wordt onder anderen gevolgd door wijkbewoners), het kinderkookcafé (vier keer vier zaterdagen per jaar), het kinderkerstfeest op 24 december om half 7: kersttoneel met chocomel toe en de scholendienst met de Maliebaanschool.”

Activiteiten Eeuwfeest

Ter ere van het eeuwfeest is er op 26 december de eeuwdienst, in het teken van dankbaarheid. “Deze dienst begint net als destijds met psalm 100, maar dan wel op een modernere melodie. Op 5 februari is er ’s middags een reünie en ’s avonds een feestavond in de kerk. Komende zomer wordt het wijkfeest, in verband met het eeuwfeest, bij de kerk gevierd; er is dan een ‘inspiratiewandeling’ langs plekken in de wijk die je kunnen inspireren, plekken om bij stil te staan. En tot slot is er een verrassingactie ten bate van de wijk. En dat zal men merken in de wijk. Wij vieren feest en willen de mensen in de wijk laten mee-delen.”

——————————————————————————–

Er ging wel wat aan vooraf…

steen-klein3

Jaren is er vergaderd voordat op tweede kerstdag 1910 de Nieuwe Kerk in gebruik wordt genomen. Eind 1897 stelt de Utrechtse kerkenraad een ‘Commissie tot stichting eener 7e kerk’ in. Deze zal komen in het ‘noorden der stad’. De commissie begint met het aanzoeken van vermogende gemeenteleden; ‘als start’ is er al een gift van fl.10.000 van ene mejuffrouw Van Heusde. Men zoekt ook een geschikt terrein. De kerkvoogdij stemt nogal eens tegen, en zo vallen de Willem Barentszstraat en een terrein tussen Poortstraat en Bekkerstraat af. De tijd verstrijkt, eind 1902 neemt men een optie op het terrein aan de Bollenhofsestraat. De commissie zorgt voor de aankoopsom van fl. 9.900. Als in 1903 de grond is aangekocht, blijkt het nog niet mee te vallen om voor een acceptabel bedrag een kerk te laten ontwerpen. De hiervoor aangezochte architect doet geen moeite om binnen het gestelde bedrag van fl. 40.000 te blijven: zijn plan gaat het drievoudige kosten. Zijn volgende ontwerp – van begin 1904 – is begroot op fl.50.000, zonder orgel. Dat geld moet er komen. Begin 1907 begint men een grote actie, en in mei van dat jaar is er fl. 30.000 bijeen. De architect maakt een nieuw ontwerp, zonder torens fl.55.000, met de torens fl. 59.000. De kerkenraad geeft toestemming. Maar wat blijkt? De kerk is op een breedte van twintig-en-een-halve meter ontworpen, terwijl het aangekochte terrein maar negentien meter breed is. Opnieuw passeren andere terreinen de revue: aan Biltstraat, Gildstraat en Blauwkapelseweg. In 1909 koopt men een aangrenzend perceel en wordt de architect gevraagd om vier nieuwe ontwerpen. Ditmaal houdt deze zich aan het budget, maar levert drie ontwerpen: een kerk, een kerk met kosterij en een kerk met torens en kosterij. De laatste kiest men, natuurlijk. Het plan is begroot op fl. 57.700. En dan gaat het snel. De aanbesteding is op 25 januari 1910. Op tweede kerstdag wordt de kerk in gebruikgenomen.

inzet-nieuwe-kerk_eerste-steen_klein1

Het leggen van de eerste steen, 4 april 1910

Bron: De Nieuwe Kerk van Wittevrouwen, 2002.