De Oorsprong: van adellijke woning tot gereformeerd bejaardenhuis

Gezicht op De Oorsprong vanaf de Biltstraat, ca. 1910-1920
Foto: HUA

Op de ansichtkaart uit het begin van de twintigste eeuw is het huidige gebouw nog prima te herkennen: de statige witte villa De Oorsprong, gelegen aan de Biltstraat, ter hoogte van het Oorsprongpark. Een korte geschiedenis.

De Oorsprong wordt in 1823 gebouwd op de plaats van herberg Het Boompje, sinds 1637 een populaire pleisterplaats tussen Biltstraat en Maliebaan. Cementfabrikant Cazius koopt de herberg en breekt hem af om er een huis in empirestijl te bouwen. Het huis heeft dan nog maar één verdieping. Rond het huis wordt een fraaie landschapstuin aangelegd; verschillende bomen staan er nu nog. In 1832 overlijdt Cazius en wordt het huis geveild. Het komt in handen van verschillende eigenaren die geen noemenswaardige wijzigingen aanbrengen. Dit verandert in 1879 als jonkheer Binnert de Beaufort eigenaar wordt. Hij geeft het eenvoudige landhuis meer allure door op beide vleugels een verdieping te laten plaatsen, waardoor deze even hoog worden als het middendeel. In 1885 verhuist De Beaufort naar Baarn waar hij burgemeester wordt. In 1886 komt de villa in handen van de familie Boshouwers. Franciscus Boshouwers laat hem uitbreiden met een veranda en een toren met een tweede trappenhuis. Sindsdien heeft de villa zijn huidige contouren. Na Boshouwers wordt de villa achtereenvolgens bewoond door een tweetal adellijke weduwen, mevrouw Van Weede van Dijkveld-Schuyt en mevrouw Muller-Doude van Troostwijk. In 1924 wordt het huis gekocht door J.H.E. baron van Nagell. Hij is de laatste adellijke bewoner. In 1938 wordt de Stichting tot Verzorging van Gereformeerde Bejaarden eigenaar. Voor een bejaardenhuis blijkt het toch wel erg krap en in 1963 besluit men dan ook tot een uitgebreide verbouwing. Maar bij nader inzien lijkt het gebouw toch niet geschikt en besluit men een modern bejaardenhuis in Overvecht te bouwen. In 1970 vertrekken de bejaarden met een ingehuurde stadsbus naar Overvecht. De Oorsprong wordt dan verkocht aan de universiteit die er het Instituut voor Staatsrecht vestigt. Begin jaren negentig volgt een grondige restauratie, waarna Zadelhoff Makelaars er gedurende bijna 25 jaar gevestigd is. In 2016 is de villa in gebruik genomen door Regus, een multinational in kantoorverhuur.

Bronnen