Metamorfose pleintje

De initiatiefnemers en een aantal betrokken omwonenden op ‘hun’ pleintje
Foto: Annet van den Akker

Begin dit jaar onderging het pleintje aan het eind van de Bollenhofse-, Gild- en Krijtstraat een ware metamorfose. Van een versteende, kale omgeving veranderde het plein dankzij betrokken bewoners in een (grotendeels nog te ontluiken) groene oase. 

De hoge bomen stonden er al, een noten- en krentenboom zijn erbij geplant. Aan de randen van het plein is struikklimop gezet, een plant die aantrekkelijk is voor vogels. Daartussendoor komen dit voorjaar vele andere insect-, bij- en vlindervriendelijke gewassen op, zoals uienplant, zonnehoed en vlinderstruik. Het middengedeelte is nog omheind, daar wordt in het voorjaar gras ingezaaid. Rondom het plein loopt een pad van houtsnippers waarlangs straks hogere struiken komen, zodat het voor kinderen een spannend pad is. Ook voor kinderen: de houten ‘stapstenen’ en een nog te plaatsen klimrek. De regenton was er al eerder neergezet op initiatief van de bewonersvereniging van Bo-Ex.

Drie jaar geleden nam Simone Verlaan met haar man Marcel het initiatief voor een vergroening van het plein. “Groen helpt tegen hitte en wateroverlast, is goed voor ‘de vogels en de bijtjes’ en voor omwonenden prettiger om in te verblijven.” Al snel bleken er meer omwonenden te willen meedenken. Samen dienden ze een initiatiefvoorstel in bij de gemeente, met de benodigde handtekeningen. Omdat het om een betrekkelijk groot oppervlak ging, en de herinrichting vanwege de vele leidingen onder het plein ingewikkeld was, schakelde de gemeente een landschapsarchitect in. “Heel fijn, zo’n professional die meedenkt over de beplanting.” De landschapsarchitect baseerde zich op de oorspronkelijke plannen, die vervolgens in diverse overlegrondes zijn besproken. Inmiddels is ook een tuingroep opgericht die met ondersteuning van de gemeente voor het onderhoud gaat zorgen.  

De bewoners zijn vol lof over de gemeentelijke ondersteuning van het proces. Het enige minpuntje: de in het plan opgenomen acht jaar oude en 2,5 meter hoge vlinderstruiken werden bij de herinrichting gerooid omdat het te lastig was ze te uit te graven en te herplanten. Desondanks kan Simone het iedereen aanraden: een plan indienen voor vergroening van je buurt. “Met als wijze les: in de uitvoering met je neus erbovenop blijven zitten!”