Het laatste decennium

Het laatste decennium van 50 jaar Wijkkrant Wittevrouwen ligt natuurlijk nog maar net achter ons. Toch is er in die laatste tien jaar ook heel wat gebeurd wat we alweer vergeten zijn. Een blik op de recente geschiedenis. 2010 is door de gemeente Utrecht uitgeroepen tot ‘Rietveldjaar’. Gerrit Rietveld blijkt een wijkgenoot. Hij is op 24 juni 1888 geboren in Wittevrouwen, op Ooftstraat 14 en groeit op boven de meubelmakerij van zijn vader op Poortstraat 98. Nog een moment om bij stil te staan in 2010: in mei raasde de Giro over de Biltstraat. De hele wijk liep uit, in roze gehuld. “Eén keer knipperen met de ogen en ze waren alweer voorbij.” Zo had Wittevrouwen haar ‘second of fame’ en was de wijk even het middelpunt van de race.

Nu misschien ondenkbaar, maar in dat jaar liep het op de huizenmarkt in de wijk erg stroef… In april waren de prijzen 5,2% lager dan het jaar daarvoor! In het artikel worden tips gegeven voor het bevorderen van de verkoop: prijs en presentatie zijn van groot belang. “Is de prijs scherp genoeg, dan kan het huis prima binnen een aantal maanden worden verkocht.”

Duurzaam

Het thema energiebesparing steekt in dit decennium opeens de kop op in de krant. In 2012 refereert een artikel aan een bijeenkomst in de Jenaplanschool waar de aanschaf en het gebruik van zonnepanelen is besproken en mogelijkheden voor energiebesparing aan de orde komen. In 2013 beschrijft de krant hoe Hans de Wind zijn woning verbouwd heeft tot misschien het meest energiezuinige negentiende-eeuwse huis in NederlandIn 2014 wordt de stichting Wittevrouwen Duurzaam opgericht, om energiebewuste wijkbewoners te helpen aan kennis, om ervaring te delen en wellicht zelfs samen in te kopen. 

Buslijn 8 zou in april 2013 opgeheven zijn, maar blijft nog even, bericht de wijkkrant. Tot juli kunnen wijkbewoners de bus nog nemen. “Door de jaren heen werd de bus steeds langer en voller. Vooral de haakse bocht in de Griftstraat bij de Jenaplanschool is daardoor altijd een lastige voor de chauffeur en daarmee voor de andere verkeersdeelnemers.” Van uitstel komt helaas geen afstel. En als de bus eenmaal uit de wijk is verdwenen ontstaat er in 2014 ruimte voor het plan om de Griftstraat in te richten als 30km-zone. “Een enquête geeft een behoorlijk eenduidige uitslag: drempels zijn uit den boze; een 30km-zone was voor de meeste respondenten een goede oplossing. Misschien waren die drempels toch een goed idee geweest…

Markant en bijzonder

In de wijkkranten vanaf 2015 kijken we achter de gevel van markante gebouwen in de wijk, zoals het Wijkbureau Noordoost, het hostel en RTV Utrecht en maken we zelfs een zitting bij het College voor de Rechten van de Mens mee. Wijkgenoten komen aan het woord over hun bijzondere beroep, zoals een grafkistenmaker, een filosoof en de sleutelbewaarder van Paushuize en er zijn babbels op de vele bankjes in de wijk. Ook het verleden komt aan bod, met artikelen over winkels in de oorlog, de eerste pensions voor gastarbeiders, de oprichting van de School voor Journalistiek, 100 jaar Ozebi en 20 jaar Griftpark.

De mooie panden die Diergeneeskunde in de jaren zeventig en tachtig achterlaat, passeren de revue in de serie ‘Kroonjuweel van Wittevrouwen’, zoals de kliniek voor kleine huisdieren. Wat was de functie van het gebouw en waarvoor wordt het nu gebruikt? En er wordt ingezoomd op de groene binnenplaatsjes en kleine hofjes, niet te zien vanaf de straat, maar kleine oases tussen de straten vol auto’s.

Actievoeren

Natuurlijk wordt er nog steeds actiegevoerd. Zoals tegen ‘het scheuren’ op de Griftstraat, in december 2016 en 2017 wordt hierover gerapporteerd. In oktober 2017 tegen de komst van de oracs, de ondergrondse afvalbakken, in april 2018 tegen de drukte op de Blauwkapelseweg en in datzelfde jaar tegen het verdwijnen van de ginko’s in de F.C. Dondersstraat: “Actievoeren helpt wel!” Maar nieuwe trends pikt de krant ook op: de minibieb, verpakkingsvrij boodschappen doen, bootcampen in het Griftpark, Het Nieuwe Inzamelen, B&B’s en Zeeheldenbuurt waterproof. En – we kunnen er niet omheen – corona. In april 2020 de eerste foto’s van gesloten horeca en de anderhalvemetersamenleving. Bloemenman Nico van der Ven na een actie van buurtbewoners, om massaal bij hem bloemen te gaan kopen: “Topwijk, ik kan weer dóór!’’ En zo is het. Topwijk! Ook de wijkkrant gaat gewoon door.

Lees het uitgebreide verhaal met foto’s hier.