Bijenhotel in Griftpark

Het nieuwe bijenhotel, met de talloze gaatjes en gangetjes
Foto: Eric Westzaan

Dit voorjaar zullen, hopelijk, de eerste wilde bijen en hommels zich nestelen in de ‘kraamkamers’ van het bijenhotel aan de noordkant van het Griftpark. Voedsel gaan ze vinden in hun ‘kroeg’: de nabijgelegen, nieuwe bloemenweide.

De vele gangetjes in het nieuwe bijenhotel zijn nu nog leeg. “Maar we hopen in mei-juni de eerste afgesloten kraamkamers te zien, een teken dat de gangen zijn bewoond,” aldus parkcoördinator Wim Horst. “Bijen en hommels hebben dan eitjes gelegd, waarna ze de gang dichtmetselen.” In tegenstelling tot de honingbij waarvoor in het park twee bijenstallen staan, zijn de inheemse bij en hommel solitaire insecten. “Ze leven alleen of in kleine groepjes, de meeste overleven bovendien de winter niet.” Voor de biodiversiteit in het park is het belangrijk dat er naast honingbijen ook wilde bijen verblijven. Beide zijn vanwege bestuiving een belangrijke schakel in de natuur. Wilde bijen en hommels hebben het echter moeilijk in Nederland. Daarom is in het najaar in het Griftpark dit bijenhotel geplaatst: een groot houten ‘bord’ met gangetjes en gaatjes in allerlei soorten en maten waar ze veilig hun eitjes kunnen leggen. Omdat bijen zichzelf niet op temperatuur kunnen houden, staat het hotel volledig op het zuiden gericht. En omdat ze het zich ook niet kunnen permitteren energie te verliezen aan verre tochten, moet de ‘kroeg’, de voedselweide met bij-vriendelijke bloemen en planten, vlakbij zijn. De bloemenweide is S-vormig aangelegd zodat luwteplekken ontstaan, en plekken waar de warmte van de zon blijft hangen. “Zowel kraamkamer als kroeg zijn nodig om bijen te verleiden het hotel te gebruiken als nestelplek.” In het park verblijven waarschijnlijk al wel inheemse soorten als de Lathyrus-, Kattenstaart- en Slobkousbij. “Door het bijenhotel worden dat er hopelijk meer.”

Het bijenhotel is de laatst ontwikkelde versie van Nederland Zoemt, een project van IVN Natuureducatie en Natuur & Milieu dat de voedselvoorziening en nestgelegenheid van wilde bijen stimuleert. Wijkbewoners kunnen het voortbestaan van bijen, hommels en vlinders ondersteunen door minder gevuldbloemige en meer enkelbloemige planten, met stamper en meeldraad, aan te planten. “Deze bloeien minder uitbundig, maar zijn natuurlijker en groeien daardoor makkelijker.”

Meer informatie: nederlandzoemt.nl