Wisseling van de wijkwacht

Paul Durand (l.) en Maarten Godschalk, handenschuddend (de foto is gemaakt vóór de coronacrisis)
Foto: Eric Westzaan

Eind 2019 nam wijkagent Paul Durand na 19 jaar afscheid en maakten we kennis met Maarten Godschalk die sindsdien de functie van wijkagent vervult. Paul deelt met ons zijn mooie herinneringen en Maarten stelt zich voor. Maar eerst, waarom hebben we eigenlijk een wijkagent?

Onze wijkagent is er voor Wittevrouwen, Zeeheldenbuurt, Hengeveldbuurt en Voorveldse Polder. De wijkagent is op de hoogte van wat er speelt in deze buurten. We moeten hierbij denken aan inbraken, fietsendiefstal, overlast, autokraken maar ook aan personen met verward gedrag die in een buurt rondhangen. De wijkagent leest bijna dagelijks in het wijkoverzicht wat er recent gebeurde en kan dan bijvoorbeeld vaker door een bepaalde straat rijden ter surveillance. Dat doet hij gelukkig niet alleen: een team van collega-agenten staat hem bij. Daarnaast werkt hij samen met gemeentelijke instanties voor bijvoorbeeld veiligheid, maar ook met zorginstellingen die een oogje in het zeil houden bij bepaalde huishoudens.

Toen Paul 19 jaar geleden begon was alles anders. Er waren vier wijkagenten voor de hele wijk. Na reorganisaties en bezuinigingen bleef hij uiteindelijk als enige wijkagent over. Paul heeft het erg naar zijn zin gehad in deze omgeving. Elke buurt kent zijn eigen problematiek. Kenmerkend voor Wittevrouwen zijn het grote aantal fietsendiefstallen en met enige regelmaat (geluids)overlast, waarvan de oorzaak ligt in de studentenpopulatie.

Overlast melden

Wat is de rol van een wijkagent bij dit soort problematiek? Maarten legt uit dat, in geval van overlast, mensen elkaar het beste eerst zelf kunnen aanspreken. Als dit geen effect heeft kunnen ze een melding doen via 0900-8844. Dat ziet de wijkagent in het overzicht, zo weet hij dat het verstandig is daar eens langs te gaan voor een gesprek. Bemiddeling doet een wijkagent niet meer, maar hij heeft wel de juiste contacten om ervoor te zorgen dat bewoners bij de goede instanties terechtkomen voor een oplossing.

Bij andere zaken, zoals fietsendiefstal of inbraak is het van belang om aangifte te doen. Dit gebeurt volgens Paul nog te weinig, terwijl het wel degelijk nuttig is. Het kan gemakkelijk online. Als er geen aangifte wordt gedaan weet de politie niet dat er iets speelt. Wanneer dat wel het geval is kan de wijkagent wat vaker door de betreffende straat rijden en bewoners wijzen op maatregelen die ze kunnen treffen.

De wijkagent maakt hij veel boeiende dingen mee. Eenmaal op z’n praatstoel rolt de ene na de andere anekdote uit de mond van Paul. Zo vertelt hij over het ‘heropvoeden’ van kinderen die ’s avonds laat op straat voor overlast zorgden. Meteen een bon uitschrijven was vaak niet de meest effectieve methode. Wat beter werkte volgens Paul was een brief schrijven aan de ouders. Die kinderen kregen vervolgens thuis op hun donder. Daarna was het wekenlang rustig op straat. Ook bij de kerstboomroof uit de Hennepstraat toonde Paul zijn creativiteit. Nadat de boom tot twee keer toe was gestolen, hing hij er een ‘lok-kerstbal’ in, waardoor de boom te traceren was. Hij werd ditmaal echter niet gestolen.

Minder criminaliteit

Maarten treft een wijk aan waarin de criminaliteit in het algemeen een stuk is verminderd en waarin ook minder fietsendiefstal is. De eerste maanden zijn hem in ieder geval goed bevallen. Hij werkt al sinds 2009 bij de politie, maar nu voor het eerst in de rol van wijkagent. Maarten vindt het belangrijk om over de lange termijn na te denken. Zo kun je structurele oplossingen bieden, omdat je weet wat er speelt en je de mensen en de problemen leert kennen.

Beide mannen houden van de wijk met zijn bewoners. Ze hebben het idee dat mensen naar hen luisteren, dingen van hen aannemen en dat ze fatsoenlijke gesprekken kunnen voeren. Door dit soort gesprekken horen zij wat er aan de hand is in de wijk, maar proberen ze andersom ook bewustwording te creëren bij wijkbewoners om de veiligheid nog groter te maken.

Benieuwd naar de wijkagent? Af en toe is er een koffiemoment in de wijk. Houd de Facebookpagina ‘Politie Utrecht Stad’ in de gaten voor het eerstvolgende koffiemoment.

 

Hoe veilig zijn Wittevrouwen en Zeeheldenbuurt?

Via de site wistudata.nl zijn interessante data en bewonersenquêtes te vinden over de gemeente Utrecht. Hieronder voorbeelden uit Wittevrouwen en de Zeeheldenbuurt.

  • Het percentage respondenten dat zich weleens onveilig voelt in de buurt is met 21% laag ten opzichte van de rest van Utrecht (gemiddelde is 30%). Ter vergelijking: Oudwijk scoort met 16% het laagst en Lombok met 49% het hoogst.
  • Het aantal woninginbraken per 1.000 inwoners ligt hier in 2019 op 4 (gemiddelde van Utrecht is 6) en vertoont een dalende trend.
  • Het percentage respondenten dat vaak last heeft van jongeren in de buurt is met 9% ook laag (gemiddelde is 19%). Ter vergelijking: op deze vraag scoort Tuindorp met 5% het laagst en de Zambesidreef en Tigrisdreef in Overvecht met 48% het hoogst.
  • De fietsendiefstal is met 136 aangiftes in 2019 relatief hoog in Wittevrouwen. Na het centrum en Lombok op een derde plaats.
  • Zakkenrollerij komt dan weer weinig voor: 0 aangiftes in 2019, als enige wijk in Utrecht. Al zijn deze aangiftes buiten het centrum (waar het er meer dan 300 zijn) in de meeste wijken ook op één of twee handen te tellen.

Al met al scoort onze wijk relatief hoog op veiligheid. Zowel in het gevoel van de bewoners, alsook gekeken naar de onderliggende data. Paul en Maarten hebben echter nog wel een laatste advies: Kijk een beetje naar elkaar om, bel 112 op het moment dat je iets verdachts ziet, meld overlast via 0900-8844 of doe (online) aangifte bij een strafbaar feit. Op die manier houden we deze veiligheid met elkaar in stand.