Met wie wonen we in Wittevrouwen

Gemiddeld inkomen per inwoner (CBS 2015)
Illustratie: Grafiek CBS

We weten best veel over wat er gebeurt in onze buurt. Maar hoe goed kennen we onze buurtgenoten? Wie wonen er eigenlijk in Wittevrouwen? Hoe zien huishoudens er uit, zijn er veel werklozen, hoe multicultureel is het hier? Wijkkrant Wittevrouwen zocht het uit*.

Al jaren is Wittevrouwen een van de populairdere buurten uit Utrecht. Gelegen dichtbij de stad, met gezellige straatjes, knusse maar ook statige huizen en de almaar leuker wordende Biltstraat op loopafstand. Vlakbij het Griftpark en ook niet ver lopen naar park Voorveldse Polder. Fietsen naar het bos (bij De Bilt) is zelfs mogelijk. Kortom, een aantrekkelijke woonplek. De populariteit van deze buurt is te merken aan de snelheid waarmee te koop staande huizen een nieuwe eigenaar krijgen: iedereen die hier wil wonen lijkt ook nog eens bereid te zijn daar flink voor te betalen. Maar wie is ‘iedereen’?

Jonge oude wijk

Wandelend door de straatjes in Wittevrouwen en de Zeeheldenbuurt zie je het al: deze oude Utrechtse buurten trekken met name jonge mensen aan. De bakfietsen en kinderstepjes op het trottoir voor de huizen verraden de woonsituatie van de bewoners. Afgetrapte verroeste barrels tegen de gevels tonen waar studenten of jong werkenden hun optrek hebben.

De iets meer dan tienduizend inwoners die Wittevrouwen en de Zeeheldenbuurt samen huisvesten wijken af van de gangbare bevolkingspiramide in Nederland. Waar de grootste groep Nederlanders tussen de 45-60 jaar oud is, is in dit deel van Utrecht verreweg de grootste groep, meer dan een derde van het totaal aantal inwoners, tussen de 25-45 jaar oud. Of jong.

Veel jonge mensen dus, in deze oude wijk. De jonge bevolking verklaart wellicht het vrij hoge geboortecijfer: per duizend inwoners in Wittevrouwen werden er in 2017 vijftien baby’s geboren. Het gemiddelde geboortecijfer in Nederland is tien baby’s per duizend inwoners per jaar. Iets minder dan 25 procent van de huishoudens hier betreft een gezin met kinderen. Ondanks deze families is de gemiddelde grootte van een Wittevrouws- of Zeeheldenhuishouden slechts 1,8 personen. Dat lage getal komt omdat meer dan 40 procent van de huishoudens een eenpersoonshuishouden is – dat is overigens in bijna heel Utrecht en in elke andere stad zo.


Drukte bij de Jenaplanschool; oude buurten als Wittevrouwen en Zeehelden trekken met name jonge mensen aan.
Foto: Eric Westzaan

En logische optelsom leert ons dat waar een groot deel van de bevolking jong is, er wat minder pensionado’s zullen zijn. Respectievelijk 7 procent (Wittevrouwen) en 11 procent (Zeeheldenbuurt) van de inwoners hier ontvangt maandelijks een AOW-bijdrage (in Nederland is dat meer dan 20 procent!).

Yuppen en dinky’s

Het feit dat Wittevrouwen en de Zeeheldenbuurt populaire buurten zijn is terug te zien in de huizenprijzen. Deze buurten behoren tot de ‘duurste’ van Utrecht. Inwoners uit Wittevrouwen en de Zeeheldenbuurt hebben met > 30.000 euro per jaar gemiddeld dan ook een goed inkomen, vergeleken met het gemiddelde inkomen in heel Nederland (rond de 25.000 euro per jaar per inwoner). Zoals op het kaartje te zien is, vallen beide buurten in de halve maan rondom Utrecht-stad die donkerrood ingekleurd is (CBS Statline, 2015). Onder de jongen gezinnen zijn veel tweeverdieners, maar juist ook de dinky’s(Dual Income No Kids (Yet), tweeverdieners zonder kinderen) vind je hier terug. De buurten hebben een laag percentage huishoudens dat onder of rond het sociaal minimuminkomen valt. Het aantal mensen met een WW-uitkering hier is gelijk aan het landelijk gemiddelde, ongeveer 2 procent van de inwoners.

Niet anders dan in de meeste Westerse landen werkt ook in Nederland veruit het grootste deel van de beroepsbevolking in de commerciële dienstverlening. Werkenden uit Wittevrouwen en de Zeeheldenbuurt zijn daarop geen uitzondering: 60-70 procent is in deze sector werkzaam. Een verschil is wel dat een groter dan gemiddeld aantal inwoners hier hoogopgeleid is (hbo of hoger). Veel yuppen(Young Urban Professional, hoogopgeleide stadsmensen) dus, zoals in elke stad.

Jonge wijk, dure wijk, weinig nieuws onder de zon? Gelukkig zijn er ook verrassingen, zo is Wittevrouwen meer multicultureel dan je denkt!

Dingen die je niet verwacht
Lombok versus Wittevrouwen
Waar elke Utrechter bij multiculturele zaken snel denkt aan Lombok of Kanaleneiland blijkt dat ook in Wittevrouwen en nog meer in de Zeeheldenbuurt qua cultuur en achtergrond een behoorlijk gemixte groep mensen woont. In Wittevrouwen heeft ongeveer een zesde deel van de inwoners een migratieachtergrond, in de Zeeheldenbuurt zelfs ruim 20 procent. Eerlijkheidshalve: dit zien of horen we in het straatbeeld niet echt terug, behalve dat toevallig mijn nieuwe overburen Marokkaans zijn en er soms Engelssprekenden in de rij bij Roberto’s staan (maar dat kunnen ook toeristen zijn).
Eigen huis en tuin
Het gemiddelde inkomen in Wittevrouwen en de Zeeheldenbuurt mag dan hoger liggen dan gemiddeld in Nederland, toch kiest men niet naar diezelfde verhouding voor een eigen huis. Zo’n 56 procent van de Nederlanders woningen is in particulier bezit met doel tot eigen bewoning. In Wittevrouwen is dat ‘slechts’ 50 procent, maar de Zeeheldenbuurt haalt het iets op met 61 procent. Een groot deel van de woningen hier valt onder woningcorporaties zoals de SSH of worden particulier verhuurd aan bijvoorbeeld expats.
Redactie
De redactie van de krant die u nu leest blijkt niet echt representatief voor de inwoners in het verspreidingsgebied. Hoewel wel 22 procent van de redactie een gezin met kinderen heeft, is de gemiddelde leeftijd bijna 56 jaar en is meer dan 20 procent van de redactie al met pensioen. Het multiculti-aspect valt helemaal tegen met slechts één van de negen redactieleden met (verre) voorouders uit het buitenland.

*Voor zowel de buurten Wittevrouwen als Zeeheldenbuurt (het verspreidingsgebied van deze krant)

Bronnen:
CBS Statline
Funda
Gemeente Utrecht: utrecht.buurtmonitor.nl