Wijkfeest nieuwe stijl

Wijkfeest is toe aan vernieuwing

September lijkt straatfeestenmaand. Elke zaterdag is er wel een straat afgesloten waar buren bijpraten met een hapje, een drankje en het onvermijdelijke springkussen voor de kinderen. Dat deed ons weer beseffen dat we het wijkfeest dit jaar hebben moeten missen. Tot ongenoegen van menig wijkbewoner. Waarom was dat en kunnen we in 2018 wel weer een feest verwachten?

“Er waren verschillende redenen waarom de organisatie besloot het feest in 2017 niet door te laten gaan,” zegt Tia van der Let, al bijna 25 jaar verantwoordelijk voor de kinderkermis bij het wijkfeest. “Er waren te weinig vrijwilligers om ons te helpen bij alle onderdelen. Het zou fijn zijn als er op de dag zelf voldoende vrijwilligers zijn, zodat de mensen van de organisatie voorkomende taken kunnen delegeren. Maar nog belangrijker is dat het erop leek dat we vanaf 2019 geen subsidie meer zouden krijgen van de gemeente, en dat we vonden dat het feest wel een vernieuwingsslag kon gebruiken. We waren naast de gebruikelijke organisatie dan ook al bezig een feest te bedenken dat zichzelf kan bedruipen. En dat werkte niet goed. We nemen nu de tijd om een nieuwe opzet voor het wijkfeest te ontwikkelen.”

Input uit de wijk gevraagd

Een belangrijk punt daarbij is om de wijkbewoners meer bij het feest te betrekken. “Via de wijkkrant, onze nieuwsbrief en nieuwe media als twitter en facebook vragen wij buurtgenoten om ons te vertellen wat zij een leuk wijkfeest vinden.” Dat kan met onderdelen van de oude opzet zijn, maar ook nieuwe ideeën zijn zeer welkom. Zo zijn er al plannen om het feest interactiever te maken door de introductie van workshops. Of door bijvoorbeeld een stuif-es-in-BBQ te organiseren: het wijkfeest faciliteert en de bewoners pakken het verder zelf op en vullen het in. “Om de betrokkenheid van wijkgenoten te bevorderen, willen we ook iets doen in de aanloop naar het wijkfeest. Te denken valt aan een wie-is-de-mol-achtig raadsel of een speurtocht met een ontknoping tijdens het wijkfeest.”

Heeft u goede ideeën voor een wijkfeest nieuwe stijl? Of wilt u zich als vrijwilliger verbinden aan het feest? Mail dan naar: post@wijkfeestwittevrouwen.nl.