Kampioensbacterie eet het Griftpark schoon

Het Griftpark is voor veel wijkbewoners een vanzelfsprekendheid geworden. Een plek voor het rondje met het hondje, een picknick in de zomer of een bezoekje aan de kinderboerderij. We zijn inmiddels collectief vergeten dat de locatie nog niet zo lang geleden in de top 5 van meest vervuilde plekken stond. En dat mag ook, want het gaat heel goed met het Griftpark. Zo goed zelfs dat de gemeente Utrecht mogelijkheden ziet voor het afbouwen van de eeuwigdurende nazorg.

 

Grondwaterzuiveringsinstallatie van het Griftpark aan de Brailledreef.
Foto eigendom gemeente Utrecht.

Na het ontmantelen van de gasfabriek in de jaren zestig bleek het terrein ernstig vervuild. Decennia bleef het een hoofdpijndossier, totdat een oplossing werd gevonden om het probleem aan te pakken. Eind vorige eeuw werd het meest vervuilde deel van het park ingepakt met damwanden die 60 meter diep steken, tot in een ondoorlatende kleilaag. Ook de bovenkant van het gebied is goed afgedekt. Dit houdt de vervuiling onschadelijk op zijn plek. In de rest van het Griftpark is de vervuilde bodem weggegraven en wordt het nog verontreinigde grondwater weggepompt naar een zuiveringsinstallatie – de zogeheten nazorg.

Bacterie voelt zich thuis

Na zo’n 20 jaar pompen is er goed nieuws: 80% van het vervuilde grondwater blijkt inmiddels schoon, zegt Gert Leurink, projectleider vanuit de gemeente. “Dat moment hadden we pas na 100 jaar verwacht, maar daar zijn we dus nu al.” Veroorzaker van deze positieve ontwikkeling is een bacterie die zich blijkbaar heel goed thuis voelt in de bodem van het Griftpark. Zes jaar geleden vond de gemeente deze Griftparkbacterie voor het eerst in de zuiveringsinstallatie; hij was meegekomen met het opgepompte grondwater uit het park en bleek de verontreinigingen erg graag te lusten.

Gert Leurink is heel blij met deze vondst. Hij laat op dit moment door de universiteit onderzoek doen naar het DNA van de bacterie om erachter te komen hoe de bacterie precies werkt. “Mijn missie is om met die kennis de bacterie te kunnen gaan sturen om snel de laatste 20% van het vervuilde grondwater op te ruimen. En mijn droom is om ook het ingepakte deel van het Griftpark er in de toekomst mee schoon te krijgen.”