SamenNoordoost: sociaal netwerk voor senioren

SamenNoordoost werkt met de partners uit de wijk aan een goed sociaal netwerk voor senioren. Senioren zullen steeds langer zelfstandig blijven wonen. SamenNoordoost wil graag samen met wijkbewoners en/of -organisaties een sociaal netwerk mogelijk maken voor mensen die dat nodig hebben. Daarom organiseert SamenNoordoost een bijeenkomst om te horen wat hiervoor nodig is. SamenNoordoost gaat uit van eigen kracht en regie van senioren en biedt hen de mogelijkheid een eigen netwerk te creëren, vast te houden of uit te breiden. Daardoor kan men  langer zelfstandig en prettig blijven wonen.

Wijkbewoners en -organisaties worden uitgenodigd voor een gezamenlijke start van SamenNoordoost op 9 juni 2015, van 10.30u tot 12.00u in Buurtcentrum ‘De Leeuw’, Samuel van Houtenstraat 1. Door deze bijeenkomst hoopt SamenNoordoost zicht krijgen op de positie van senioren in Noordoost en op de thema’s die zij tegenkomen.

Aanmelden: uiterlijk 5 juni via samennoordoost@wijkenco.nl of 06-23346808 (laat evt. een berichtje achter met vermelding van uw naam en telefoonnummer).