Zorgbuurtcoöperatie Utrecht Noordoost van start

Binnenkort gaat de Zorgbuurtcoöperatie Utrecht Noordoost van start. Een subsidie van de gemeente van € 5.000 maakt het mogelijk om een coöperatieve vereniging te worden, om kennismakingsbijeenkomsten te organiseren en publiciteit te maken voor dit buurtinitiatief.

De plannen ‘zorgen voor elkaar binnen Utrecht Noordoost’ kunnen worden uitgewerkt.

Het belangrijkste is: de mensen die straks lid en deelnemer worden, kunnen kennismaken met elkaar. ‘Zorg’ vraagt immers om mensen die elkaar persoonlijk en van dichtbij (leren) kennen en vertrouwen.

De eerste gelegenheid daartoe is:

Woensdagavond 24 september

Buurtcentrum De Leeuw

Samuel van Houtenstraat 1

3515 EA Utrecht

Het precieze tijdstip en het programma van de avond volgt.

De avond is in principe bedoeld voor ‘aspirant-leden’, toekomstige deelnemers in de op te richten coöperatieve vereniging. Hun wensen en behoeften op het gebied van zorg, burenhulp, mantelzorg zullen centraal staan.