Griftstraat werkt aan 30 km-zone

Foto: Eric Westzaan
Foto: Eric Westzaan

Toen vorige zomer lijn 8 uit de wijk verdween was dat voor sommigen – veelal ouderen – een teleurstelling, anderen, zoals Ralph Nunn en Jeroen Urbanus, zagen kansen. Zij zijn de initiatiefnemers voor het vergroten van de verkeersveiligheid in hun straat, de Griftstraat. De voormalige busroute willen ze omtoveren tot een weg waar niet meer ‘gescheurd’ kan worden.

Door Marja van der Wees

De eerste stappen die ze ondernamen waren bedoeld om het draagvlak zo groot mogelijk te maken: dat begon met het aanmaken van een Facebookaccount (www.facebook.com/DeGriftstraat). Daardoor kregen ze tien man bij elkaar. De tweede stap was het opstellen van een enquête met daarin zes keuzemogelijkheden om de snelheid van het verkeer te beperken. De enquête werd door velen enthousiast ontvangen. “Soms zelfs uit onze handen gerukt,” aldus Jeroen. Maar ook Ralph en Jeroen zijn enthousiast. “We kregen maar liefst 297 reacties op onze enquête”, zegt Ralph.”En dat is goed, want een breed draagvlak is van belang om dingen voor elkaar te krijgen. Bovendien kwam uit de enquête een behoorlijk eenduidige uitslag: drempels zijn uit den boze, een 30 km-zone was voor de meeste respondenten een goede oplossing.”

 

Budget

Dat laatste is een optie die de gemeente ook ziet zitten, zo bleek in het overleg met het wijkbureau. “Dat brengt de kans van slagen zeker dichterbij.” Bij het overleg op het wijkbureau was ook een verkeerskundige van de gemeente aanwezig: die kan de gekozen opties nog weer ‘vertalen’ naar uitvoerbare en betaalbare maatregelen. De gemeente is dus positief, maar heeft nog wel wat ‘mitsen en maren’: zo moet er gekeken worden of er budget is, of er voldoende draagvlak is – de gemeente is verplicht om dit uit te zoeken – en de gemeente moet het voorleggen aan de bewoners, want bewoners moeten de kans hebben hun veto uit te spreken.

 

En, hoe gaat de ‘groep van tien’ nu verder? “Via Facebook vragen we iedereen om mee te denken. Op basis daarvan gaat de groep voorstellen doen aan de buurt.”