Ouderparticipatiecrèches luiden de noodklok

Kinderen onder begeleiding van ouders: niet volgens de regels. Foto: Eric Westzaan
Kinderen onder begeleiding van ouders: niet volgens de regels. Foto: Eric Westzaan

Een typisch Utrechts fenomeen wordt in zijn voortbestaan bedreigd: de ouderparticipatiecrèche. Maatregelen van minister Asscher zijn de oorzaak. Bijna alle negen Nederlandse ouderparticipatiecrèches liggen in Utrecht-Oost, twee ervan, De Krakeling en De Bombardon, in Wittevrouwen.

Door Michel Simons

Alle crèches moeten aan dezelfde regels voldoen, maar met twee van die regels hebben de ouderparticipatiecrèches (OPC’s) het moeilijk. Het opleidingsniveau van de begeleiders moet MBO-3 niveau zijn en dat lukt nog wel in Utrecht-Oost, maar een van de ouders moet een pedagogisch diploma hebben. Daarnaast is er het ‘drie-gezichtencriterium’. Elke peuter in een crèche mag niet meer dan drie vaste begeleiders hebben. Ouderparticipatiecrèches zijn een vorm van opvang waarbij een groep ouders beurtelings hun eigen kinderen opvangt. Aan het drie-gezichtencriterium kunnen de OPC’s moeilijk voldoen. Het compromis dat minister Asscher voorstelt is het toepassen van beide regels versoepelen, maar in ruil daarvoor de kinderopvangtoeslag voor deze crèches afschaffen. Als de OPC’s niet akkoord gaan dreigt hij de crèches eind 2014 te sluiten.

Mark Sanders van de Belangenvereniging van de OPC’s ziet het somber in. “Het is kiezen tussen de galg en de guillotine. De ouders die hun kinderen nu op een van deze crèches hebben, zullen echt wel blijven. Maar als het gaat om nieuwe toestroom is het koffiedik kijken. Ik heb voor een ouderparticipatiecrèche gekozen omdat deze om de hoek lag in Wittevrouwen. Toen ik er eenmaal bij betrokken was zag ik hoe leuk het is. Straks moeten ouders kiezen tussen een crèche met toeslag en een zonder. Kunnen wij dan genoeg mensen overtuigen?”

Als het gaat om de inzet van ouders hebben de participatiecrèches een extra probleem, zegt Sanders: “Als het aantal ouders dat je kunt inzetten onder een kritische massa komt, wordt de taak te zwaar voor een te kleine groep en stort alles in.”

De gehele oppositie in de Tweede Kamer steunt de OPC’s, maar dat is niet genoeg. Het definitieve besluit valt later dit jaar. Volg de laatste ontwikkelingen op deze site.

OPC’s in Wittevrouwen:

De Krakeling – http://www.kdvdekrakeling.nl/

De Bombardon – http://debombardon.nl/

Lees meer:

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de maatregelen

Achtergrondinformatie en correspondentie tussen het ministerie en de ouderparticipatiecrèches: www.ookkinderopvang.nl