Minder sociale woningbouw, geen school en winkel op Veemarktterrein

aangepast ontwerp Veemarkterrein

De gemeenteraad heeft op 6 maart ingestemd met het voorstel van het college van BenW om het woningbouwprogramma van de Veemarkt aan te passen. Het percentage sociale woningbouw zal daardoor afnemen van 40% tot rond 28%.

Doordat woningbouwverenigingen het moeilijk hebben, kunnen ze niet voldoen aan de afspraken. Dit betekent dat er minder sociale huur en koopwoningen komen, maar wel meer goedkopere belegging- en huurwoningen (huur rond € 750,- per maand), goedkope koopwoningen (onder de € 200.000,- euro), boven-benedenwoningen en woningen voor speciale doelgroepen, zoals groepswoningen voor dementerenden.

Bestemmingsplan wordt gewijzigd
Ook de ooit geplande school en de winkels gaan niet door. Daardoor is er wel ruimte voor meer huizen, die ook kleiner zullen uitvallen dan gepland. De nu te bouwen 640 huizen overschrijden het aantal dat in het huidige bestemmingsplan is vastgelegd. Het plan zal te zijner tijd worden gewijzigd. Daar is het immers een plan voor.
Stedenbouwkundig zal de wijk er uit blijven zien zoals gepland.

Maquette van plan Veemarkt2.0
Maquette van oorspronkelijke plan

lees meer in het  ‘Ambitiedocument Herprogrammering Woningbouwprogramma Veemarkt’