Wijkkrant zoekt …

Verhuizing uit de wijk zorgt voor een fikse uitdunning van de redactie. Daarom zoeken we een of twee nieuwe redacteuren, voor de krant, maar ook voor de website en het facebookaccount. In de praktijk betekent het een aantal uren werk per editie (er zijn vijf edities per jaar) en tien vergaderingen per jaar. De – gezellige – vergaderingen houden je ook nog eens op de hoogte van het reilen en zeilen in de wijk.

Inlichtingen en opgave: redactie@wijkkrantwittevrouwen.nl .