Gemeente heeft weinig vertrouwen in goede afloop camping

In een brief over camping de Berekuil vraagt de gemeente om de concrete plannen van campingeigenaar Ton Oostveen. In tegenstelling tot wat wij eerder meldden is de overdracht niet rond voordat de gemeente toestemming verleent.

In een brief van 25 juni aan de gemeenteraad stelt het stadsbestuur:

‘In diverse media is recent bericht dat de overnamekandidaat inmiddels de nieuwe erfpachter zou zijn van camping De Berekuil. Bij ons weten en bevestigd op 14 juni jl is er geen sprake van een overdracht. Er lopen nog steeds onderhandelingen met de overnamekandidaat. De gemeente heeft nogmaals benadrukt dat voor een overdracht toestemming van de gemeente nodig is.’

Op 2 mei 2013 heeft de gemeente de huidige erfpachter en de overnamekandidaat in een brief laten weten dat voor overdracht in de vorm van beheer, verhuur, of erfpacht toestemming van de gemeente nodig is. Hierbij is ook aangegeven dat de gemeente een beheerplan, ondernemingsplan en financieringsplan wil inzien alvorens medewerking te verlenen aan een overdracht. Tot nu toe zijn de gevraagde documenten niet ontvangen.

Wel zegt de gemeente vlot aan het werk te gaan als bevredigende informatie is ontvangen: ‘Zodra wij de gevraagde documenten hebben ontvangen, zal een verzoek tot overdracht voortvarend kunnen worden opgepakt.’

Van veel vertrouwen in een goede afloop geven B en W echter geen blijk:

‘Ervaring uit het verleden leert dat wij rekening moeten houden met de mogelijkheid dat de gesprekken tussen de huidige erfpachter en de overnamekandidaat of de gesprekken tussen overnamekandidaat en gemeente zonder resultaat blijven.’