Wijkfeest Wittevrouwen 2013

podiumbeesten kl

Wijkfeest Wittevrouwen vindt plaats op zaterdag 8 juni. Locatie: Staalstraat, Sint Janshovenstraat e.o., in samenwerking met een deel van de Biltstraat. In deze rustige ‘uithoek’ is weinig horeca. Daarom zijn er naast het bargebeuren, snacks verkrijgbaar. Het barteam is op zoek naar twee of drie enthousiaste vrijwilligers voor het tappen van bier, drankjes en grappen. Aanmelden: temmy.bakker@kpnmail.nl

 Inschrijving voor de kramen is op donderdag 16 mei en woensdag 22 mei. Beide avonden van half 8 tot half 9, in de Nieuwe Kerk, Bollenhofsestraat 138A. Kosten: maximaal € 30,- per kraam, bij inschrijving contant te voldoen.

Kijk ook op: www.wijkfeestwittevrouwen.nl