Kort geding om UMTS-zenders op Nieuwe Kerk

 

 

De Protestantse Gemeente Utrecht heeft T-Mobile voor de rechter gedaagd met als inzet de ontruiming van de toren.
Als nieuwe locatie wordt het Archief aan de Alexander Numankade genoemd.

De zitting is gepland op 10 januari bij de rechtbank in Den Haag. De zenders op de kerk staan nog aan. Het Stralend Comité vermoedt dat T-Mobile tijd wil rekken tot een andere mast is geplaatst. Volgens de gemeente heeft T-Mobile de aanvraag voor plaatsing van een mast naast Goesting ingetrokken. Het Comité zegt uit betrouwbare bron te hebben vernomen dat er een alternatieve locatie in beeld is, namelijk het dak van het Archief aan de Alexander Numankade. Omdat dit gebouw eigendom is van het Rijk zou er volgens Het Stralend Comité sprake zijn van vrijstelling van vergunningen en bestemmingsplannen.