‘Zendmast aan het Veeartsenijpad gaat niet door’

VVD-raadslid en buurtgenoot André van Schie laat weten dat de vergunning voor de T-Mobile-zendmast aan het Veeartsenijpad zal worden geweigerd.
Van Schie heeft de aanvraag aan de orde gesteld in de Commissie Stad en Ruimte. Het antwoord van de wethouder was dat de vergunning niet zal worden verleend.