Nieuw kinderdagverblijf aan de Biltstraat

Voorjaar 2013 opent Ludens in het oude parochiehuis op Biltstraat 337 een nieuw kinderdagverblijf: Rozenrood, dat ‘kinderopvang met antroposofische kenmerken’ gaat bieden.

Op donderdag 15 november is er in kinderdagverblijf ’t Labyrint op de Adriaanstraat 26a een informatie-avond waar alle (aanstaande) ouders welkom zijn. Voor meer informatie zie:
www.ludens.nl/kinderdagverblijven/locaties/Rozenrood/meerinfo