Bewoners dienen zienswijze in tegen zendmast


Zeven bewoners van Wittevrouwen reageren onder de naam ‘Stralend Comité’ op de vergunningsaanvraag  voor een zendmast met een zienswijze die zij op 22 september aan de gemeente stuurden. Hierin wijzen zij op het feit dat de mast tenminste tien meter boven de omringende bomen gaat uitsteken. Het klopt volgens hen niet dat in een gebied dat door de gemeente Utrecht nota bene beschermd stadsgezicht wordt genoemd zo’n hoge mast wordt geplaatst. Daarbij stelt de groep dat het niet duidelijk is dat straling onschadelijk is. ‘Zolang niet is aangetoond dat krachtige, hoogfrequente UMTS-straling geen gezondheidsrisico’s met zich meebrengt, horen UMTS-zenders niet midden in onze zéér dichtbevolkte woonwijk met veel jonge kinderen’, aldus het comité. Ook maakt het comité zich boos over de manier waarop T-Mobile eerder heeft geprobeerd de werkwijze van de actiegroep zwart te maken. De toen ‘Stralende Kerk’ geheten groep zou volgens T-Mobile een kerkdienst hebben verstoord. Het comité noemt dat in  de zienswijze ‘onjuist en demagogisch’. Volgens een kaartje op de website van T-Mobile is de dekking optimaal. Het Stralend Comite vraagt zich af waarom er dan toch een mast bij moet in de wijk.

Inmiddels is de zienswijze door 22 bewoners ondertekend.