Inspectie sluit ZBC Medisch Centrum Biltstraat

Het Medisch Centrum Biltstraat heeft per direct zijn operatiekamers moeten sluiten. Dat heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg op woensdag 28 maart bevolen. Hygiëne, infectiepreventie en medicatieveiligheid waren zo ondermaats dat de patiënten gevaar liepen.

Eerder bezocht de inspectie het ZBC Medisch Centrum Biltstraat. De inspectie concludeerde toen dat Medisch Centrum Biltstraat niet op alle onderdelen voldeed aan de voorwaarden voor verantwoorde zorg. De inspectie heeft toen Medisch Centrum Biltstraat opdracht gegeven de tekortkomingen op de OK aantoonbaar op te lossen en een plan van aanpak op te stellen om de overige tekortkomingen op te heffen. Ook diende het ZBC een hygiëne audit uit te voeren en de uitkomsten hiervan aan de inspectie te rapporteren.

Het Medisch Centrum Biltstraat is een zelfstandig behandelcentrum waar planbare ingrepen zoals abortus, dentale extracties en plastisch chirurgische operaties worden uitgevoerd. De patiënten gaan na de operatie naar huis.

Afgelopen woensdag besloot de inspectie een onaangekondigd bezoek te brengen aan Medisch Centrum Biltstraat, omdat de inspectie nog geen rapportage had ontvangen. De inspectie constateerde tijdens dit bezoek dat het ZBC onvoldoende maatregelen had getroffen om de tekortkomingen op te heffen. De inspectie stelde vast dat er geen adequaat hygiëne- en infectiepreventiesysteem aanwezig is en dat een verantwoord medicatiebeheer ontbreekt. De inspectie is van oordeel dat deze situatie direct gevaar voor de veiligheid en de gezondheid van patiënten oplevert. De inspectie heeft ZBC Medisch Centrum Biltstraat daarom het bevel gegeven om de OK’s en bijbehorende voorzieningen per direct te sluiten en de autoclaaf buiten gebruik te stellen.

Het bevel wordt pas opgeheven wanneer de inspectie heeft kunnen vaststellen dat de vereiste verbeteringen zijn gerealiseerd en ZBC Medisch Centrum Biltstraat weer voldoet aan de gestelde eisen van verantwoorde zorg.

lees ook  het rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg